Codes om FOD Financiën sneller telefonisch te bereiken

Het ITAA is erin geslaagd de contactcodes van een aantal diensten bij de FOD Financiën te verkrijgen. Hiermee beantwoorden we de vragen van heel wat leden die hiervan melding maakten bij onze servicedesk. Wie een vraag heeft voor een specifieke dienst kan voortaan bij een volgende oproep de code ingeven, zodat het spraakmenu niet meer hoeft te worden doorlopen.

De Algemene Administraties van de Fiscaliteit, Inning & Invordering en Kadaster/Rechtszekerheid willen zo een oplossing bieden voor een van de problemen die zijn ontstaan door de overschakeling op de telefooncentrale.

De lijst met de codes vindt u in onze Servicedesk-toepassing op het ITAA-portaal (Deze link werkt alleen nadat u bent ingelogd in het ITAA-Portaal). Ook het menuschema is er beschikbaar. De codes zijn vooralsnog louter bedoeld voor ITAA-leden.

De situatie is niet helemaal ideaal, maar wij hopen wel dat de publicatie van deze codes de eerste stap zal zijn naar een volledige oplossing rond de huidige communicatieproblematiek. De uitoefening van ons beroep hangt daar immers van af.

Het ITAA blijft zich dan ook inspannen om de interactie met de FOD Financiën te vergemakkelijken, onder andere aangaande het verdwijnen van contacten per e-mail. Het ITAA dankt al wie deze moeilijkheden hebben gemeld aan de servicedesk. Tot slot willen we de administratie danken omdat ze zijn ingegaan op ons verzoek.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

ITAA

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Sinds de opening van TOW ontvangt het ITAA heel wat meldingen via leden over problemen die het aangifteproces bemoeilijken. Het meest recente overzicht ervan is op het ITAA-portaal beschikbaar via...
BTW-AFTREK VOLGENS HET WERKELIJK GEBRUIKMEE TE DELEN GEGEVENS IN DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE Tolerantie sterke inperking toepassingsgebied voor gedeeltelijke btw-belastingplichtigen  Sinds 1 januari 2024 moeten gedeeltelijke belastingplichtigen(This hyperlink opens a new window) jaarlijks...
De nieuwe versie van eStox (1.27) bevat een reeks nieuwe functionaliteiten die de flexibiliteit en het gebruiksgemak verbeteren. De nieuwe versie laat nu toe om een specifieke gebruiker en/of een...
Vanaf 31 januari 2024 zul je met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services van de FOD Financiën. Het gaat om Intervat, Biztax, ...
FOD Financiën heeft de eerste aanslagbiljetten (belastingafrekening) verstuurd. Zoals elk jaar maken cybercriminelen daarvan gebruik om op grote schaal phishingmails te versturen. Daarin laten ze uitschijnen dat je cliënt recht...
De aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 van je cliënten kun je indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online of op papier indienen van de aangiften is 24 november 2023. De...
Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Wegens een overbevraging van de systemen van de FOD Financiën worden er technische problemen gemeld, bij het indienen van de aangiftes bedrijfsvoorheffing via het programma Finprof (FinprofLegacy). Gelieve later opnieuw...
Inzake de inkomstenjaren 2020 en 2021 zal de administratie op 26 juni 2023 terug een controleactie starten voor niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die worden uitbetaald aan bedrijfsleiders en zal...