Codes om FOD Financiën sneller telefonisch te bereiken

Het ITAA is erin geslaagd de contactcodes van een aantal diensten bij de FOD Financiën te verkrijgen. Hiermee beantwoorden we de vragen van heel wat leden die hiervan melding maakten bij onze servicedesk. Wie een vraag heeft voor een specifieke dienst kan voortaan bij een volgende oproep de code ingeven, zodat het spraakmenu niet meer hoeft te worden doorlopen.

De Algemene Administraties van de Fiscaliteit, Inning & Invordering en Kadaster/Rechtszekerheid willen zo een oplossing bieden voor een van de problemen die zijn ontstaan door de overschakeling op de telefooncentrale.

De lijst met de codes vindt u in onze Servicedesk-toepassing op het ITAA-portaal (Deze link werkt alleen nadat u bent ingelogd in het ITAA-Portaal). Ook het menuschema is er beschikbaar. De codes zijn vooralsnog louter bedoeld voor ITAA-leden.

De situatie is niet helemaal ideaal, maar wij hopen wel dat de publicatie van deze codes de eerste stap zal zijn naar een volledige oplossing rond de huidige communicatieproblematiek. De uitoefening van ons beroep hangt daar immers van af.

Het ITAA blijft zich dan ook inspannen om de interactie met de FOD Financiën te vergemakkelijken, onder andere aangaande het verdwijnen van contacten per e-mail. Het ITAA dankt al wie deze moeilijkheden hebben gemeld aan de servicedesk. Tot slot willen we de administratie danken omdat ze zijn ingegaan op ons verzoek.

Gerelateerde artikelen

|

Even lijkt het wel of ons interne telefoniesysteem in “ambtenarenmodus” staat. Wie ons opbelt, raakt wel binnen bij het onthaal, maar daarna wil de interne doorschakeling zijn werk niet doen....
Sinds vorige week heeft de servicedesk meldingen ontvangen over ontbrekende fiches in de aangiftes. Na onze doormelding heeft FOD Financiën maatregelen genomen en een bericht gepubliceerd op hun website. Onderzoek...
Nooit gezien! Nauwelijks enkele uren na de lancering van onze enquête over de indieningstermijn ontving het ITAA al meer dan 8.000 reacties. Na minder dan 24 uur bereikten we de...
Wie de laatste weken in het ITAA-portaal is geweest heeft allicht al onze nieuwe updates gemerkt. Sinds kort kunnen leden hun eigen ITAA-certificaat raadplegen en downloaden, of zien welke updates...
Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax. Aantal PB-aangiften ingediend via Tax-on-web door mandatarissen Termijn: 28 oktober 2022 (30 augustus voor snellere...
Op 21 juli 2022 werd een nieuw sanctiepakket gepubliceerd om de huidige economische sancties tegen Rusland aan te scherpen, beter uit te voeren en doeltreffender te maken. Dit sanctiepakket wijzigt...
Op 15 juli 2022 zullen we de oude rekeningen voor de voorafbetalingen definitief afsluiten, te weten: BE20 6792 0023 3056 (Vennootschappen) BE07 6792 0023 4066 (Particulieren) Alle betalingen die nog...
Door een technisch incident hebben belastingplichtigen die in het OSS-systeem geregistreerd zijn ten onrechte een herinnering ontvangen voor de indiening van de aangifte voor het tweede kwartaal 2022. De wettelijke...
Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2022 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor...
Vanaf 1 juli 2022 wijzigt de draagwijdte van de btw-heffing over het verstrekken van gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten. De verhuur van onroerende goederen uit hun aard (zoals een...