Codes om FOD Financiën sneller telefonisch te bereiken

Het ITAA is erin geslaagd de contactcodes van een aantal diensten bij de FOD Financiën te verkrijgen. Hiermee beantwoorden we de vragen van heel wat leden die hiervan melding maakten bij onze servicedesk. Wie een vraag heeft voor een specifieke dienst kan voortaan bij een volgende oproep de code ingeven, zodat het spraakmenu niet meer hoeft te worden doorlopen.

De Algemene Administraties van de Fiscaliteit, Inning & Invordering en Kadaster/Rechtszekerheid willen zo een oplossing bieden voor een van de problemen die zijn ontstaan door de overschakeling op de telefooncentrale.

De lijst met de codes vindt u in onze Servicedesk-toepassing op het ITAA-portaal (Deze link werkt alleen nadat u bent ingelogd in het ITAA-Portaal). Ook het menuschema is er beschikbaar. De codes zijn vooralsnog louter bedoeld voor ITAA-leden.

De situatie is niet helemaal ideaal, maar wij hopen wel dat de publicatie van deze codes de eerste stap zal zijn naar een volledige oplossing rond de huidige communicatieproblematiek. De uitoefening van ons beroep hangt daar immers van af.

Het ITAA blijft zich dan ook inspannen om de interactie met de FOD Financiën te vergemakkelijken, onder andere aangaande het verdwijnen van contacten per e-mail. Het ITAA dankt al wie deze moeilijkheden hebben gemeld aan de servicedesk. Tot slot willen we de administratie danken omdat ze zijn ingegaan op ons verzoek.

Gerelateerde artikelen

|

Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax. Aantal PB-aangiften ingediend via Tax-on-web door mandatarissen Termijn: 30 september 2022 (30 augustus voor snellere...
Zonder het te weten, bezitten Belgische burgers fondsen op hun naam die slapen in de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën. Waar het reeds mogelijk was om deze slapende...
Door de activering van de eBox worden bepaalde officiële documenten niet langer per post ontvangen. Dat is onder meer het geval voor het voorstel van vereenvoudigde aangifte. In 2021 hebben...
In maart 2021 keurde de Europese Unie formeel de herziening van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en omvattende de rapportage van verkoop en...
Bij wetten van 20.12.2020 (BS 30.12.2020) en 02.04.2021 (BS 13.04.2021) werd de vrijstelling van vergoedingen toegekend in het kader van hulpmaatregelen voor de Covid-19-pandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of...
Sinds 1 mei 2022 kunnen burgers een roerende schenking voortaan ook digitaal laten registreren via MyMinfin.Het laten registreren van een roerende schenking via MyMinfin heeft meerdere voordelen: het gaat snel;...
Cliënten kunnen gebruikmaken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als hun omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en ze voldoen aan...
Op 30 april 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Nederland een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in verband met de werkdagen waarop ze, uitsluitend wegens...
Laat uw stem horen De federale overheidsdiensten houden momenteel een enquête onder de bezoekers van hun websites. Gezien de vele communicatieproblemen die wij ondervinden, hoofdzakelijk bij FOD Financiën, achten wij...
Wie onze sociale netwerken volgt, zal een paar weken geleden allicht hebben gezien dat het ITAA zich, in de aanloop naar een actualiteitsdebat in de parlementaire Commissie Financiën (vanaf pagina...