Geen toegang meer tot e-services met commerciële certificaten vanaf 31 januari 2024

Vanaf 31 januari 2024 zul je met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services van de FOD Financiën. Het gaat om Intervat, BiztaxFinProf en Finelts.

Alternatieven?

Er zijn meerdere alternatieve manieren om in te loggen:

  • met een Belgische elektronische identiteitskaart (eID) of een elektronische kaart voor buitenlanders;
  • met itsme® (om itsme® te activeren heb je een Belgische elektronische identiteitskaart nodig).

Je beschikt niet over een Belgische eID of elektronische kaart voor buitenlanders? Dan heb je de volgende mogelijkheden om u aan te melden:

  • Je kunt je via eIDAS aanmelden met je eigen nationaal (dus niet-Belgisch) elektronisch identificatiemiddel, erkend op Europees niveau.
  • Je kunt je laten registreren door je aan te bieden in een ‘registratiekantoor’. Maak een afspraak bij de FOD BOSA (in Brussel) of bij de dienst bevolking van een gemeente met een lokaal registratiekantoor. Na registratie krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen, in combinatie met een ‘digitale sleutel’ via e-mail, sms of mobiele app.
  • Als je je niet fysiek naar België kunt begeven, zul je je via een online registratiemodule kunnen registreren. Die module is nog in ontwikkeling. Meer info hierover volgt in de komende maanden.

Voor het indienen van periodieke btw-aangiften via Intervat komt er binnen enkele maanden ook de mogelijkheid om via een API vanuit je eigen (boekhoud)software de aangiften in te dienen. Je moet dan niet meer inloggen op de e-service. Deze functionaliteit is nog in volle ontwikkeling. Meer informatie hierover vind je op de pagina ‘De API’s van FOD Financiën’.

Alternatief voor ITAA-leden
Met het oog op de geplande afschaffing van de commerciële certificaten voor niet-inwoners en andere belastingplichtigen die geen gebruik kunnen maken van itsme® of eID, is het ITAA in overleg gegaan met FOD Financiën. Daarbij werd onderstaand voorstel uitgewerkt:

Momenteel onderzoeken het ITAA en FOD Financiën de mogelijkheid om, via het ITAA-mandatenplatform, ITAA-leden toegang te verschaffen tot de e-services van niet-inwoners en belastingplichtigen die geen gebruik kunnen maken van itsme® of eID.
De toegang zou op dezelfde manier verlopen als het mandatenportaal bij de NBB. Volgens ons voorstel zouden de ITAA-leden via een opdrachtbrief een mandaat ontvangen van deze groep belastingplichtigen om een uitdrukkelijke volmacht te ondertekenen.  
Verder zouden onze leden de gewenste mandaten aan de FOD Financiën voor de betrokken cliënt aanvragen via het ITAA-mandatensysteem zoals voor andere cliënten, maar voor deze cliënten zouden ze ook de getekende volmacht opladen in het ITAA-systeem. Die volmacht kan dan al of niet met de aanvraag van het mandaat aan FOD Financiën worden toegezonden indien gewenst.
Dit systeem zorgt ervoor dat na de afschaffing van de commerciële certificaten voor niet-inwoners en andere belastingplichtigen die geen gebruik kunnen maken van itsme® of eID toch op een gebruiksvriendelijke manier aan hun fiscale verplichtingen kunnen voldoen via onze leden zonder onnodige administratieve beslommeringen. Echter gezien de wettelijke verplichtingen waaraan onze leden zijn onderworpen, zijn alsnog de nodige garanties ingebouwd.

Dit voorstel wordt momenteel nog juridisch onderzocht binnen FOD Financiën. Zodra we meer informatie hebben, aarzelen we niet om je hier verder over te informeren.

Vragen?

Contacteer FOD Financiën via het algemeen contactformulier. Kies als onderwerp ‘Technische vragen over informaticatoepassingen’. Vervolgens kies je in het veld ‘Betreft’ voor ‘Toegang (eID of commercieel certificaat)’.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

FOD Financiën heeft de eerste aanslagbiljetten (belastingafrekening) verstuurd. Zoals elk jaar maken cybercriminelen daarvan gebruik om op grote schaal phishingmails te versturen. Daarin laten ze uitschijnen dat je cliënt recht...
De aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 van je cliënten kun je indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online of op papier indienen van de aangiften is 24 november 2023. De...
Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en...
FOD Financiën heeft de evolutie van het aantal ingediende aangiften TOW Mandataris en Biztax op 17 augustus vrijgegeven. Door de nieuwe indieningstermijnen hebben heel wat kantoren zichzelf moeten reorganiseren. De...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Wegens een overbevraging van de systemen van de FOD Financiën worden er technische problemen gemeld, bij het indienen van de aangiftes bedrijfsvoorheffing via het programma Finprof (FinprofLegacy). Gelieve later opnieuw...
Inzake de inkomstenjaren 2020 en 2021 zal de administratie op 26 juni 2023 terug een controleactie starten voor niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die worden uitbetaald aan bedrijfsleiders en zal...
FOD Financiën maakte net bekend dat de migratie naar een modernere versie van Finprof zal gebeuren tussen 11 juni en 20 juni. Meer info over de vernieuwing van Finprof is...
Wegens de release van Finprof zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om een terugbetaling van teveel betaalde bedrijfsvoorheffing uit te voeren. FOD Financiën doet er alles aan om deze periode...
Om toegang te krijgen tot de FinprofLegacy-toepassing, klik je op de link in de rechterkolom van deze pagina. De link naar de oude Finprof-toepassing werd behouden zodat je nog steeds...