BTW-belastingplichtige? Dien dan de klantenlisting 2022 in voor 31 maart 2023

Wie periodieke btw-aangiften moet indienen, moet de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.
Uitzondering: als je een machtiging hebt gekregen om de periodieke aangiften op papier in te dienen, dan mag je de klantenlisting ook op papier indienen.

Als de onderneming onderworpen is aan een andere regeling, dan kun je de klantenlisting indienen via Intervat. Indienen op papier is toegestaan, maar in dat geval moet het formulier worden aangevraagd bij het bevoegde kantoor en ingevuld worden teruggestuurd naar het scanningscentrum.

Hoe kun je gemakkelijk de klantenlisting via Intervat indienen?

Als de activiteit is stopgezet, dan moet de klantenlisting binnen de drie maanden na het verlies van de hoedanigheid als btw-belastingplichtige worden ingediend.

Je kan de principes voor de indiening van een klantenlisting bij toetreding, uittreding, stopzetting van de activiteiten als lid van een btw-eenheid of bij stopzetting of wijziging van activiteiten van de btw-eenheid vanaf nu terugvinden in de FAQ Jaarlijkse klantenlisting.

Wat moet ik doen als ik geen handelingen heb verricht die op de klantenlisting moeten worden vermeld?

Je bent…Wat moet je doen?
een belastingplichtige die periodieke btw-aangiften moet indienenKruis in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak aan. In dat geval moet je geen klantenlisting indienen.
Opmerking: de FOD Financiën zal, bij wijze van tolerantie, ook de vakjes in aanmerking nemen die zijn aangekruist in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal van 2023.
Of dien een nihil-listing in.
een belastingplichtige onderworpen aan de landbouwregelingDien een nihil-listing in
een belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregelingJe hoeft niet langer een nihil-listing in te dienen.
lid van een btw-eenheid die periodieke btw-aangiften moet indienenDien een nihil-listing in.
een andere belastingplichtigeInformeer schriftelijk je bevoegde kantoor.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Financiën - SPF Finances

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

FOD Financiën verduidelijkt enkele zaken over het al dan niet indienen van het formulier tot stopzetting van een activiteit (604C) bij de afsluiting van een vereffening of faillissement. Nakijken van...
Vanaf 31 januari 2024 zul je met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services van de FOD Financiën. Het gaat om Intervat, Biztax, ...
FOD Financiën heeft de eerste aanslagbiljetten (belastingafrekening) verstuurd. Zoals elk jaar maken cybercriminelen daarvan gebruik om op grote schaal phishingmails te versturen. Daarin laten ze uitschijnen dat je cliënt recht...
De aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 van je cliënten kun je indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online of op papier indienen van de aangiften is 24 november 2023. De...
Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Wegens een overbevraging van de systemen van de FOD Financiën worden er technische problemen gemeld, bij het indienen van de aangiftes bedrijfsvoorheffing via het programma Finprof (FinprofLegacy). Gelieve later opnieuw...
Inzake de inkomstenjaren 2020 en 2021 zal de administratie op 26 juni 2023 terug een controleactie starten voor niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die worden uitbetaald aan bedrijfsleiders en zal...
FOD Financiën maakte net bekend dat de migratie naar een modernere versie van Finprof zal gebeuren tussen 11 juni en 20 juni. Meer info over de vernieuwing van Finprof is...
Wegens de release van Finprof zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om een terugbetaling van teveel betaalde bedrijfsvoorheffing uit te voeren. FOD Financiën doet er alles aan om deze periode...