BTW-belastingplichtige? Dien dan de klantenlisting 2022 in voor 31 maart 2023

Wie periodieke btw-aangiften moet indienen, moet de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.
Uitzondering: als je een machtiging hebt gekregen om de periodieke aangiften op papier in te dienen, dan mag je de klantenlisting ook op papier indienen.

Als de onderneming onderworpen is aan een andere regeling, dan kun je de klantenlisting indienen via Intervat. Indienen op papier is toegestaan, maar in dat geval moet het formulier worden aangevraagd bij het bevoegde kantoor en ingevuld worden teruggestuurd naar het scanningscentrum.

Hoe kun je gemakkelijk de klantenlisting via Intervat indienen?

Als de activiteit is stopgezet, dan moet de klantenlisting binnen de drie maanden na het verlies van de hoedanigheid als btw-belastingplichtige worden ingediend.

Je kan de principes voor de indiening van een klantenlisting bij toetreding, uittreding, stopzetting van de activiteiten als lid van een btw-eenheid of bij stopzetting of wijziging van activiteiten van de btw-eenheid vanaf nu terugvinden in de FAQ Jaarlijkse klantenlisting.

Wat moet ik doen als ik geen handelingen heb verricht die op de klantenlisting moeten worden vermeld?

Je bent…Wat moet je doen?
een belastingplichtige die periodieke btw-aangiften moet indienenKruis in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak aan. In dat geval moet je geen klantenlisting indienen.
Opmerking: de FOD Financiën zal, bij wijze van tolerantie, ook de vakjes in aanmerking nemen die zijn aangekruist in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal van 2023.
Of dien een nihil-listing in.
een belastingplichtige onderworpen aan de landbouwregelingDien een nihil-listing in
een belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregelingJe hoeft niet langer een nihil-listing in te dienen.
lid van een btw-eenheid die periodieke btw-aangiften moet indienenDien een nihil-listing in.
een andere belastingplichtigeInformeer schriftelijk je bevoegde kantoor.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

De gesprekken tussen de IT-ontwikkelaars van de verschillende administraties binnen FOD Financiën en het ITAA verliepen niet altijd even vlot, vaak waren ze zelfs onbestaande. Er ontstond een soort leemte...
Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in...
Als belastingplichtige kun je te allen tijde het huidige saldo van je rekening-courant raadplegen via MyMinfin > Mijn professionele toepassingen > Btw rekening courant. Vanaf mei 2023 ontvang je alleen een btw-rekeninguittreksel in MyMinfin als: Valt je dossier onder...
Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden....
Je kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als de omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en je voldoet...
Sinds 26 april 2023 is Tax-on-Web beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Het ITAA kreeg inmiddels berichten dat de Taxworkbox van veel mandatarissen nog niet alle...
Zoals aangekondigd in de persconferentie over de aangifte PB 2022 hebben de aangiften die ten laatste op 31 augustus 2022 ingediend werden door een mandataris en een negatief saldo hadden, genoten...
Het is zover: de IT-afdelingen van het ITAA en de FOD Financiën hebben de laatste opmerkingen van de testkantoren verwerkt.De tool “Mandatenbeheer” is klaar om door alle leden en hun...
Eind 2022 heeft de Europese Commissie een pakket voorgesteld, VAT in the digital age. Dat wil tegen 2028 elektronische BTB-facturering en realtime-rapportering verplicht stellen voor alle grensoverschrijdende transacties. Daarnaast mogen...
Onderstaande documenten voor de aangifte in de personenbelasting worden binnenkort gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bron: FOD Financiën