ITAA maakt dringend werk van achterstand openbaar register

Misschien is het je zelf ook al overkomen… Je stelt het ITAA een vraag rond het ledenstatuut of je wenst een nieuwe vennootschap te laten erkennen. Dan verwacht je terecht dat dit verzoek snel zou worden behandeld, maar het antwoord laat op zich wachten!

De voorbije maanden nam het aantal vragen aan onze dienst Ledenadministratie – die het Openbaar register beheert – bijzonder sterk toe. Dat geldt vooral voor aanvraagdossiers rond de vennootschappen. De aanpassingen volgens het WVV en de bijbehorende aanvragen tot nazicht van en akkoord over de statuten van deze vennootschappen liggen al langer aan de basis van de ongeziene toename aan vragen.

Een bijkomende reden is de koppeling van de KBO aan de ITAA-database wat naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van onze door het ITAA erkende vennootschappen betreft. Dat heeft bij enkele van onze leden tot enige ongerustheid geleid waarna bevestiging aan het Instituut werd gevraagd.

Statuten hoeven niet te worden goedgekeurd door het ITAA

We benadrukken dat statuten niet ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan het Instituut wanneer de richtlijnen uit de toelichtende nota zijn opgevolgd. Dat is niet langer vereist door onze wetgeving, wat vele leden nog niet wisten.

Inmiddels stellen we modelstatuten ter beschikking met een bijbehorende toelichtende nota waarin de wettelijke bepalingen voor een erkende ITAA-vennootschap op een overzichtelijke manier worden opgenomen.

Alle formulieren zijn beschikbaar op het ITAA-portaal

Alle formulieren die je als lid nodig hebt om een verandering in je lidmaatschap aan te geven bij het ITAA vind je terug op het ITAA-portaal. Maak daar zeker gebruik van zodat je ook onmiddellijk een volledig dossier bij je aanvraag kan toevoegen.

Reorganisatie dienst Ledenadministratie

Om opnieuw een correcte dienstverlening aan onze leden te kunnen garanderen, hebben we de betrokken dienst gereorganiseerd. We verwachten dat de resultaten daarvan spoedig merkbaar zullen zijn, maar vragen je ondertussen om enig geduld uit te oefenen wanneer je een beroep doet op deze dienst. We danken je van harte voor je begrip.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Fabienne Cleymans

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

BTW-AFTREK VOLGENS HET WERKELIJK GEBRUIKMEE TE DELEN GEGEVENS IN DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE Tolerantie sterke inperking toepassingsgebied voor gedeeltelijke btw-belastingplichtigen  Sinds 1 januari 2024 moeten gedeeltelijke belastingplichtigen(This hyperlink opens a new window) jaarlijks...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
De nieuwe Raad is op 6 juni 2023 voor het eerst na de algemene vergadering van 22 april 2023 samengekomen. Een van de agendapunten was de samenstelling van het uitvoerend...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Het ITAA neemt deel aan het Belastingmarathon georganiseerd door HLN.be en VTM NIEUWS. Op zaterdag 3 juni zullen 50 experten, onder wie Nederlandstalige ITAA-leden, 12 uur lang Vlaamse belastingplichtigen helpen...
De gesprekken tussen de IT-ontwikkelaars van de verschillende administraties binnen FOD Financiën en het ITAA verliepen niet altijd even vlot, vaak waren ze zelfs onbestaande. Er ontstond een soort leemte...
Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in...
Het is zover: de IT-afdelingen van het ITAA en de FOD Financiën hebben de laatste opmerkingen van de testkantoren verwerkt.De tool “Mandatenbeheer” is klaar om door alle leden en hun...