Toekomstige aangiftetermijnen vanaf 2023: engagementsverklaring met Minister Van Peteghem

Het zwaartepunt van het aangifteseizoen 2022 ligt nu achter de rug. Voor velen onder ons was het opnieuw een uitputtende eindspurt. Toch zijn we blij dat we meer dan 15% van alle ITAA-leden mochten verwelkomen op het ITAA-congres daags na de termijn voor de personenbelasting. Zo hebben we aangetoond dat het beroep mobilisatiekracht heeft en we kijken al uit, samen met de medewerkers van ITAA, naar de volgende editie 2023 om het belang van ons beroep opnieuw te onderlijnen.

Zoals meegedeeld bij de aankondiging van het uitstel voor de personenbelasting aj. 2022, hebben het ITAA en Minister van Peteghem een engagementsverklaring ondertekend om de jaarlijkse problematiek van de aangiftetermijnen definitief stop te zetten. De minister heeft het belang van deze engagementsverklaring nogmaals onderstreept in zijn beleidsnota.

De integrale tekst van de ondertekende engagementsverklaring vindt u hierbij opnieuw. Bovendien zal het ITAA weldra voor een videotoelichting zorgen om zo wat meer duidelijkheid te scheppen.

Toch blikken we graag al vooruit op de termijnen voor volgend jaar. Deze zijn voor het eerst een jaar op voorhand gekend.

Aangiftetermijnen aanslagjaar 2023

 • Deadline Aangifte vennootschapsbelasting: 9 oktober 2023
 • Deadline Aangifte personenbelasting:
  • Algemeen: 15 juli 2023
  • Inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of aan meewerkende echtgenoten) en buitenlandse beroepsinkomsten: 18 oktober 2023

Wat staat er nog in de Engagementsverklaring?

Aangiftetermijnen vanaf aanslagjaar 2024

 • Opening Tax-on-Web en Biztax: ten laatste 30 april
 • Beschikbaarheid van de applicaties: 5 maanden
 • Deadlines vanaf aanslagjaar 2024:
  • Vennootschap: 30 september
  • Personenbelasting:
   • Algemeen: 15 juli
   • Inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of aan meewerkende echtgenoten), complexe aangiften en buitenlandse beroepsinkomsten: 15 oktober

Communicatie met de fiscus: zie ook de beleidsverklaring van de minister

Operationeel uiterlijk bij de verwerking van de ingediende aangiften betreffende het aanslagjaar 2023.

 • Overleg met ITAA voor het ontwerpen van elke nieuwe toepassing van de FOD Financiën en elk communicatiekanaal
 • Elk stuk moet het identificatienummer van de cliënt bevatten
 • Overleg met het ITAA over de interactie MyMinfin – eBox
 • Specifieke regeling voor telefonisch contact tussen beroepsbeoefenaars en de fiscus
 • het ITAA-mandaat krijgt hoogste prioriteit
 • Tax-cificatie moet versneld tewerk gaan

Gerelateerde artikelen

|

Na verschillende reacties en klachten hebben we onderzocht waarom het ITAA moeilijk bereikbaar was. Er zat een programmeerfout in het centrale telefoniesysteem dat inmiddels is aangepakt en opgelost. Alvast onze...
Deze circulaire is een aanvulling van de circulaire 2022/C/33 van 31 maart 2022 over de vaststelling van het wettelijke rustpensioen in het kader van de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders die...
Op 7 februari om 11.30 uur organiseert het ITAA een debat over de engagementsverklaring met de Minister van financiën. Het ITAA nodigt Ludo Van den Bossche (KVABB) en Gérard Delvaux...
Op 25 november 2022 keurde de Vlaamse Regering een hervorming van de kmo-portefeuille goed. De informatie en documenten die momenteel op het web circuleren, waaruit blijkt dat de opleidingen voor...
Even lijkt het wel of ons interne telefoniesysteem in “ambtenarenmodus” staat. Wie ons opbelt, raakt wel binnen bij het onthaal, maar daarna wil de interne doorschakeling zijn werk niet doen....
Sinds vorige week heeft de servicedesk meldingen ontvangen over ontbrekende fiches in de aangiftes. Na onze doormelding heeft FOD Financiën maatregelen genomen en een bericht gepubliceerd op hun website. Onderzoek...
Nooit gezien! Nauwelijks enkele uren na de lancering van onze enquête over de indieningstermijn ontving het ITAA al meer dan 8.000 reacties. Na minder dan 24 uur bereikten we de...
Tot nu toe ontvingen we meer dan 12.000 reacties op onze enquête met betrekking tot de aangiftetermijn. Het ITAA dankt alle accountants, belastingadviseurs en hun medewerkers die hebben deelgenomen aan...
Voor de periode september tot en met december 2022 heeft het ITAA een rijk en gediversifieerd opleidingsaanbod uitgewerkt. Naast de basis- of permanente vorming voor gerechtsdeskundigen of de voorbereidende opleiding...
Maandag 18 juli 2022. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem stelt het blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming voor. Dit voorstel is grotendeels gebaseerd op de conclusies uit en symposium...