Toekomstige aangiftetermijnen vanaf 2023: engagementsverklaring met Minister Van Peteghem

Het zwaartepunt van het aangifteseizoen 2022 ligt nu achter de rug. Voor velen onder ons was het opnieuw een uitputtende eindspurt. Toch zijn we blij dat we meer dan 15% van alle ITAA-leden mochten verwelkomen op het ITAA-congres daags na de termijn voor de personenbelasting. Zo hebben we aangetoond dat het beroep mobilisatiekracht heeft en we kijken al uit, samen met de medewerkers van ITAA, naar de volgende editie 2023 om het belang van ons beroep opnieuw te onderlijnen.

Zoals meegedeeld bij de aankondiging van het uitstel voor de personenbelasting aj. 2022, hebben het ITAA en Minister van Peteghem een engagementsverklaring ondertekend om de jaarlijkse problematiek van de aangiftetermijnen definitief stop te zetten. De minister heeft het belang van deze engagementsverklaring nogmaals onderstreept in zijn beleidsnota.

De integrale tekst van de ondertekende engagementsverklaring vindt u hierbij opnieuw. Bovendien zal het ITAA weldra voor een videotoelichting zorgen om zo wat meer duidelijkheid te scheppen.

Toch blikken we graag al vooruit op de termijnen voor volgend jaar. Deze zijn voor het eerst een jaar op voorhand gekend.

Aangiftetermijnen aanslagjaar 2023

 • Deadline Aangifte vennootschapsbelasting: 9 oktober 2023
 • Deadline Aangifte personenbelasting:
  • Algemeen: 15 juli 2023
  • Inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of aan meewerkende echtgenoten) en buitenlandse beroepsinkomsten: 18 oktober 2023

Wat staat er nog in de Engagementsverklaring?

Aangiftetermijnen vanaf aanslagjaar 2024

 • Opening Tax-on-Web en Biztax: ten laatste 30 april
 • Beschikbaarheid van de applicaties: 5 maanden
 • Deadlines vanaf aanslagjaar 2024:
  • Vennootschap: 30 september
  • Personenbelasting:
   • Algemeen: 15 juli
   • Inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of aan meewerkende echtgenoten), complexe aangiften en buitenlandse beroepsinkomsten: 15 oktober

Communicatie met de fiscus: zie ook de beleidsverklaring van de minister

Operationeel uiterlijk bij de verwerking van de ingediende aangiften betreffende het aanslagjaar 2023.

 • Overleg met ITAA voor het ontwerpen van elke nieuwe toepassing van de FOD Financiën en elk communicatiekanaal
 • Elk stuk moet het identificatienummer van de cliënt bevatten
 • Overleg met het ITAA over de interactie MyMinfin – eBox
 • Specifieke regeling voor telefonisch contact tussen beroepsbeoefenaars en de fiscus
 • het ITAA-mandaat krijgt hoogste prioriteit
 • Tax-cificatie moet versneld tewerk gaan

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden...
Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en...
FOD Financiën heeft de evolutie van het aantal ingediende aangiften TOW Mandataris en Biztax op 17 augustus vrijgegeven. Door de nieuwe indieningstermijnen hebben heel wat kantoren zichzelf moeten reorganiseren. De...
Aangiftetermijnen 2023 Snellere terugbetaling Bij een teruggave verbindt FOD Financiën zich ertoe de aangiften sneller te verwerken wanneer: Deze aangiften worden met andere woorden prioritair verwerkt. Met deze maatregel wil...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Na overleg met het ITAA is er een voorlopig voorstel van het kabinet van de Minister van Financiën over de definitie van het begrip “ernstige redenen”. Vanaf dit jaar zullen...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
De nieuwe Raad is op 6 juni 2023 voor het eerst na de algemene vergadering van 22 april 2023 samengekomen. Een van de agendapunten was de samenstelling van het uitvoerend...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...