Finprof offline van 11 tot 20 juni 2023

FOD Financiën maakte net bekend dat de migratie naar een modernere versie van Finprof zal gebeuren tussen 11 juni en 20 juni. Meer info over de vernieuwing van Finprof is beschikbaar op onze blog.

Het ITAA betreurt de manier waarop hierover wordt gecommuniceerd; op minder dan één werkdag voor het feitelijke offline halen van de toepassing. Bovendien valt de migratie pal in de aangifteperiode voor de bedrijfsvoorheffing.
De migratie naar een recentere versie zou weliswaar voor een betere dienstverlening zorgen. Toch is het onaanvaardbaar dat de gebruikers zo weinig tijd krijgen om hun planning om te gooien, zeker in een periode waar de fiscale termijnen al voor té veel druk zorgen op onze beroepsbeoefenaars.

Hieronder de integrale berichtgeving op de website van FOD Financiën:

Bedrijfsvoorheffing: de toepassingen BV-land en Finprof worden samengevoegd en worden Finprof
FOD Financiën heeft de toepassingen BV-land en Finprof volledig herzien en gemoderniseerd. Het resultaat ervan vinden we voortaan terug in de nieuwe applicatie, Finprof.

Deze nieuwe versie bevat:

  • een module voor het indienen van de aangiftes van de bedrijfsvoorheffing: FinprofLegacy (het oude Finprof)
  • een module voor het verwerken van de aangiftes en de betalingen van de bedrijfsvoorheffing (het vroegere BV-land)

Wat verandert er concreet?
Op het moment dat u via de nieuwe toepassing een aangifte indient, krijgt u onmiddellijk te zien of de aangifte aanvaard of geweigerd werd. Dat gebeurt volledig automatisch, de medewerkers van het Team Bedrijfsvoorheffing moeten hiervoor niet langer tussenkomen.

In de toekomst zal het mogelijk zijn om online een overzicht te krijgen van de aangiftes en betalingen.

Ook voorziet FOD Financiën op termijn een integratie van verschillende andere e-diensten m.b.t. de bedrijfsvoorheffing.

Tijdens de eerste fase van de inproductiestelling van Finprof zal het helaas tijdelijk niet mogelijk zijn om een rekeningoverzicht bedrijfsvoorheffing op te vragen. We doen er alles aan om deze periode zo kort als mogelijk te houden.

We houden u uiteraard op de hoogte.


Lancering van de nieuwe Finprof: uitzonderlijke verlenging van de aangifte en betalingsperiode voor bedrijfsvoorheffing voor de periode mei naar 29 juni 2023
Om het goede verloop van de inproductiestelling van FinprofLegacy en de migratie van de historische gegevens te waarborgen, zal Finprof niet beschikbaar zijn van 11 juni 2023 (00.00 uur) tot en met 20 juni 2023 (12.00 uur). In die periode zal het dus helaas niet mogelijk zijn om aangiftes elektronisch in te dienen.

Daarom staat FOD Financiën uitzonderlijk toe om de aangifte en de betaling voor de periode 05/2023 in te dienen en te betalen tegen uiterlijk 29 juni 2023 (het bedrag moet op deze datum bijgeschreven zijn op rekening van FOD Financiën).

Gelieve bij de betaling de juiste gestructureerde mededeling te gebruiken. Deze gestructureerde mededeling kan worden berekend via het programma “Berekening gestructureerde mededeling”. Wie gebruik maakt van doorlopende opdrachten, herinneren wij u eraan dat de gestructureerde mededeling telkens anders is, op basis van de maand of het kwartaal waarvoor de aangifte wordt ingevoerd.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Financiën - SPF Finances

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Sinds de opening van TOW ontvangt het ITAA heel wat meldingen via leden over problemen die het aangifteproces bemoeilijken. Het meest recente overzicht ervan is op het ITAA-portaal beschikbaar via...
BTW-AFTREK VOLGENS HET WERKELIJK GEBRUIKMEE TE DELEN GEGEVENS IN DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE Tolerantie sterke inperking toepassingsgebied voor gedeeltelijke btw-belastingplichtigen  Sinds 1 januari 2024 moeten gedeeltelijke belastingplichtigen(This hyperlink opens a new window) jaarlijks...
Vanaf 31 januari 2024 zul je met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services van de FOD Financiën. Het gaat om Intervat, Biztax, ...
FOD Financiën heeft de eerste aanslagbiljetten (belastingafrekening) verstuurd. Zoals elk jaar maken cybercriminelen daarvan gebruik om op grote schaal phishingmails te versturen. Daarin laten ze uitschijnen dat je cliënt recht...
De aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 van je cliënten kun je indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online of op papier indienen van de aangiften is 24 november 2023. De...
Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Wegens een overbevraging van de systemen van de FOD Financiën worden er technische problemen gemeld, bij het indienen van de aangiftes bedrijfsvoorheffing via het programma Finprof (FinprofLegacy). Gelieve later opnieuw...
Inzake de inkomstenjaren 2020 en 2021 zal de administratie op 26 juni 2023 terug een controleactie starten voor niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die worden uitbetaald aan bedrijfsleiders en zal...
Wegens de release van Finprof zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om een terugbetaling van teveel betaalde bedrijfsvoorheffing uit te voeren. FOD Financiën doet er alles aan om deze periode...