Voormalige BIBF- en IAB-platformen permanente vorming sluiten definitief af op 1 juni 2022

Bijna een jaar geleden lanceerde het ITAA een nieuw platform permanente vorming voor de leden, de stagiairs en de vormingsoperatoren. Ondertussen hebben leden en stagiairs ook voor de eerste keer hun jaarverslag binnen deze nieuwe tool kunnen valideren, nl. voor de uren permanente vorming van 2021.

Tot nu toe bleven de voormalige platformen permanente vorming van het BIBF en van het IAB nog steeds toegankelijk ter consultatie van de gevolgde uren t.e.m. 2020. Deze voormalige platformen zullen met ingang van 1 juni 2022 volledig afgesloten worden waardoor u niet langer de lijst van de ingediende vormingsuren zal kunnen zien.

Tot eind mei om jaarlijkse lijsten op te halen

U hebt echter nog ruim de tijd, nl. tot eind mei, om de nodige informatie zoals de jaarlijkse overzichtslijsten uit het oude platform te halen en zelf te bewaren (cfr. de beschikbare PDF-functie of afdruk via uw browser).

We wensen u er wel aan te herinneren dat het totaal van het aantal uren opgenomen in de jaarverslagen in het voormalige platform permanente vorming vanaf 2010 t.e.m. 2020 eenmalig gemigreerd werd naar het nieuwe platform permanente vorming bij het openstellen ervan in april 2021 (NB: eventueel later toegevoegde uren voor die jaren zullen dus niet in de totalen in het nieuwe platform worden opgenomen). U zal deze jaarlijkse totalen dus steeds in het nieuwe platform kunnen terugvinden onder ‘vormingsactiviteiten’ (Let wel, mocht u voor een bepaald jaar geen uren permanente vorming hebben ingediend dan zal u voor dat jaar geen informatie hierover terugvinden).

Mocht u nog verdere vragen hebben, contacteer ons dan via pvfc@itaa.be.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde artikelen

|

De uiterlijke indieningsdatum van 28/02/2022 voor uw jaarverslag permanente vorming 2021 is ondertussen verstreken (zie Norm permanente vorming). Mocht u het nodige nog niet hebben gedaan, ga dan zo snel...