Toegang tot eStox

Steeds meer leden ontdekken het elektronische effectenregister eStox. Hieronder vindt u enkele veelvoorkomende vragen rond de toegang ervan.

Wie heeft toegang tot eStox?

Alle externe en interne leden van het ITAA hebben automatisch toegang tot eStox via het ITAA-portaal: https://portal.itaa.be. Ze kunnen zowel in eigen naam inloggen als in naam van een kantoor dat lid is van het Instituut. De hoofdcontactpersoon van een kantoor duidt via het portaal aan wie mag inloggen in naam van het kantoor, zie hieronder.

Externe stagiairs kunnen inloggen via hun btw-nummer natuurlijke persoon of via een kantoor dat lid is van het Instituut.

Interne stagiairs en medewerkers van het kantoor kunnen enkel inloggen in naam van een kantoor dat lid is van het Instituut.

Kunnen medewerkers een aparte toegang krijgen tot eStox?

Oorspronkelijk werden medewerkers rechtstreeks in eStox toegevoegd per dossier. Intussen worden medewerkers toegevoegd via het ITAA-portaal zodat ze toegang hebben tot eStox en de opleidingen in naam van een kantoor dat lid is van het Instituut.

De hoofdcontactpersoon van het kantoor kan dit regelen via het portaal https://portal.itaa.be onder “kantoren” > “toegang tools”. Onderaan de pagina is een gele knop “Toegang verlenen tot tools”. Wie al in de database zit, kan toegevoegd worden in het veld door eerst de achternaam te typen. Voor nieuwe medewerkers kan de hoofdcontactpersoon een online formulier invullen via de “link” in het pop-up scherm, zie afbeelding.

Zodra iemand in onze database zit, is onze tussenkomst dus niet verder nodig.

Mag ik als lid of medewerker inloggen via itsme?

De toegang via itsme is voorbehouden voor klanten en derde partijen. Zowel leden als medewerkers van kantoren die lid zijn van het Instituut dienen in te loggen via het ITAA-portaal: https://portal.itaa.be.

Wanneer u inlogt via itsme, doet u dit immers enkel via uw e-mailadres. Iemand van uw kantoor kan u toevoegen aan een dossier, maar niet aangeven dat u deel uitmaakt van het kantoor. Daardoor zullen niet alle functionaliteiten naar behoren werken. Bovendien hebben wij intern geen zicht op wie rechtstreeks in eStox toegevoegd werd en kunnen we u dus ook niet verder helpen.

Waarom moet ik inloggen via het ITAA-portaal?

Wanneer u inlogt via het portaal, dan bent u ook ingelogd in eigen naam, maar selecteert u daarenboven ook het kantoor waarvoor u inlogt uit het keuzemenu. Enkel dan zal u de correcte UBO-mandaten zien in eStox en de dossiers en concepten van uw kantoor.

Ook voor de facturatie is dit de enige manier om te zorgen dat de facturatie correct verloopt en op naam van het kantoor. Hier vindt u meer uitleg daarover: https://blog.be.accountants/nl/article/estox-facturatiegids/10108.

Wat als ik ingelogd heb via itsme?

Indien u inlogt via itsme met hetzelfde e-mailadres als datgene wat bekend is bij het instituut, zal u de volgende keer dat u in eStox probeert in te loggen via het portaal de melding krijgen dat u niet de nodige rechten heeft.

Om dit op te lossen, mag u de servicedesk contacteren: servicedesk@itaa.be met de volgende informatie:

  • E-mailadres waarmee u inlogt
  • Tijdstip en dag van de mislukte inlogpoging
  • Print screen van de foutmelding

Uw toegang wordt vervolgens door de technische dienst van eStox teruggezet op uw ITAA-profiel.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Misschien is het je zelf ook al overkomen… Je stelt het ITAA een vraag rond het ledenstatuut of je wenst een nieuwe vennootschap te laten erkennen. Dan verwacht je terecht...
Voor een creatie van een vennootschap in eStox betaalt u voortaan 25 euro exclusief btw (in plaats van 20 euro) en voor elke inschrijving in een register betaalt u per...
Op 24 januari 2023 organiseerde het ITAA samen met het IBR een nieuwjaarsdebat met als centraal thema “Never waste a good crisis”. Patrick Van Impe (voorzitter IBR), Philippe Vanclooster (raadslid...
In een arrest van 28 november 2022 neemt het Hof van Cassatie een standpunt in over de uitbesteding van boekhoudkundige prestaties via onderaanneming aan wie niet door het ITAA erkend...
Na verschillende reacties en klachten hebben we onderzocht waarom het ITAA moeilijk bereikbaar was. Er zat een programmeerfout in het centrale telefoniesysteem dat inmiddels is aangepakt en opgelost. Alvast onze...
Deze circulaire is een aanvulling van de circulaire 2022/C/33 van 31 maart 2022 over de vaststelling van het wettelijke rustpensioen in het kader van de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders die...
Basisopleiding (januari – maart 2023) en Opleiding voor geavanceerde gebruikers (januari – maart 2023) beschikbaar als webinar on demand vanaf 1 januari 2023 tot 31 maart 2023 Om het gebruik van...
De afgelopen maanden werden er opnieuw veel verbeteringen doorgevoerd in eStox. In april kon je alvast een blogartikel lezen over de communicatievoorkeuren en in juni over de soorten aandelen in...
Op 25 november 2022 keurde de Vlaamse Regering een hervorming van de kmo-portefeuille goed. De informatie en documenten die momenteel op het web circuleren, waaruit blijkt dat de opleidingen voor...
Het zwaartepunt van het aangifteseizoen 2022 ligt nu achter de rug. Voor velen onder ons was het opnieuw een uitputtende eindspurt. Toch zijn we blij dat we meer dan 15%...