Nieuwe omzendbrief voor de neerlegging van de aktes ter griffie van de ondernemingsrechtbank is gepubliceerd

In de nieuwe omzendbrief worden verschillende processen inzake de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen, verenigingen en stichtingen verduidelijkt. De omzendbrief verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2023 en kwam er na vragen uit de praktijk.

Uniformiteit en administratieve vereenvoudiging

Een tijd geleden meldden veel leden ons dat de administratieve belasting rond de neerlegging van aktes bij bepaalde griffies van ondernemingsrechtbanken erg gestegen was. Dat kwam door de strijd tegen staatsbladfraude die de ondernemingsrechtbanken opvoerden. Om de verhoogde administratieve belasting weer te verminderen, heeft het ITAA gesprekken gevoerd met deze ondernemingsrechtbanken.

De nieuwe omzendbrief zorgt voor uniformiteit bij alle griffies en vereenvoudigt voor professionele neerleggers – onder wie accountants en belastingadviseurs – de wijze waarop de identiteit van bestuurders moet worden aangetoond.

In samenwerking met Minister van Justitie

Wij willen in dit kader de voormalige Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne hartelijk danken, wiens kabinet samen met het ITAA het dossier heeft opgenomen bij de ondernemingsrechtbanken en tot een goed einde heeft gebracht.

De omzendbrief vind je hieronder.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker
Liesbet Dhaene

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Om de ondernemingsrechtbanken te ondersteunen en de rechters die er zetelen bij te staan, werden op vrijdag 9 december 2022 nieuwe vacatures voor rechters in ondernemingszaken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De …

Vacante betrekkingen voor rechters in ondernemingszaken Lees verder »