Verlenging van de vrijstelling van vergoedingen in het kader van de hulpmaatregelen voor de coronapandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten – fiches 281.99 (jaar 2021)

Bij wetten van 20.12.2020 (BS 30.12.2020) en 02.04.2021 (BS 13.04.2021) werd de vrijstelling van vergoedingen toegekend in het kader van hulpmaatregelen voor de Covid-19-pandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten, verlengd voor het jaar 2021 (uiteraard mits inachtneming van de vereiste voorwaarden). Deze verlenging vond eerst plaats tot en met 31.03.2021 en vervolgens tot en met 31.12.2021.

Het bericht aan de openbare diensten (gewesten, gemeenschappen, provincies, gemeenten) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18.11.2020 blijft dus van toepassing.  

Bijgevolg moeten de openbare diensten ook voor het jaar 2021 fiches 281.99 opstellen en ten laatste op 29.06.2022 indienen via Belcotax-on-web.

Bron: FOD Financiën

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Op 30 april 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Nederland een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in verband met de werkdagen waarop ze, uitsluitend wegens...
Beste allen Ook u zal intussen kennisgenomen hebben van de beslissingen in het kader van de aanhoudende pandemie.Via deze link kan u alsnog een samenvatting terugvinden van de genomen maatregelen.https://news.belgium.be/nl/overlegcomite-voortaan-brede-mondmaskerplicht-en-verplicht-telewerkTot...