Tag: Covid-19-maatregelen

|

Bij wetten van 20.12.2020 (BS 30.12.2020) en 02.04.2021 (BS 13.04.2021) werd de vrijstelling van vergoedingen toegekend in het kader van hulpmaatregelen voor de Covid-19-pandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of...
Op 30 april 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Nederland een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in verband met de werkdagen waarop ze, uitsluitend wegens...
Beste allen Ook u zal intussen kennisgenomen hebben van de beslissingen in het kader van de aanhoudende pandemie.Via deze link kan u alsnog een samenvatting terugvinden van de genomen maatregelen.https://news.belgium.be/nl/overlegcomite-voortaan-brede-mondmaskerplicht-en-verplicht-telewerkTot...