Ledenbijdrage 2022, hou je mailbox in de gaten!

Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling hebt ingepland, dan hoef je natuurlijk geen rekening te houden met dit bericht.

Op 23 april 2022 heeft de algemene vergadering van het ITAA de nieuwe ledenbijdrage 2022 goedgekeurd. Het ITAA is inmiddels gestart met de verzending van zijn facturen via e-mail. Deze facturen werden tussen 28 april en 4 mei verzonden vanuit noreply@billtobox.be.

Enkele leden hebben ons alvast gemeld dat dit bericht in hun spamfilter is terechtgekomen.

Heb je je factuur niet in ontvangen in je inbox?

Mocht de e-mail vanuit noreply@billtobox.be dus niet in jouw gewone inbox zijn gekomen, dan verzoeken we je alsnog te zoeken in de spamfilter. Dat kan op naam van de verzender (noreply@billtobox.be) of op datum van de verzending (tussen 28 april en 4 mei).

Als je het bericht in de spamfilter gevonden hebt, dan kan je de verzender aanmerken als “betrouwbaar”, waarna de e-mail voortaan in je inbox terechtkomt. Heb je geen bericht gevonden, dan beschikt het ITAA allicht over een ander e-mailadres…

Ander e-mailadres?

In het kader van onze digitale communicatiestrategie stuurt het Instituut zijn facturen alleen nog per e-mail, meer bepaald naar het e-mailadres dat gekend is bij het Instituut.

Mocht je de e-mail dus niet ontvangen hebben – noch in je inbox, noch in de spam – dan is de kans groot dat we dat naar een ander e-mailadres hebben gestuurd. Dat adres kan je bijv. vinden in je e-loket (via het ITAA-portaal). Is dat adres niet correct of raak je niet in het ITAA-portaal? Neem dan contact op met onze servicedesk (zie hieronder voor meer info).

Weet je niet welk e-mailadres gekend is bij het Instituut?
Stuur een e-mail naar servicedesk@itaa.be met daarin uw naam, voornaam, rijksregisternummer en ITAA-nummer met “e-mailadres vergeten” in het onderwerp van uw mail. Na controle van uw identiteit zal een medewerker van de servicedesk u per mail bevestigen welk e-mailadres gekend is bij het instituut.
Indien u vaststelt dat dit e-mailadres niet meer correct is, mag u per kerende aangeven welk e-mailadres u verkiest. Houdt er rekening mee dat er momenteel nog geen onderscheid gemaakt wordt tussen het e-mailadres om in te loggen op het ITAA-portaal en hetgeen waarnaar alle communicaties van het instituut verzonden worden.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

ITAA

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

BTW-AFTREK VOLGENS HET WERKELIJK GEBRUIKMEE TE DELEN GEGEVENS IN DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE Tolerantie sterke inperking toepassingsgebied voor gedeeltelijke btw-belastingplichtigen  Sinds 1 januari 2024 moeten gedeeltelijke belastingplichtigen(This hyperlink opens a new window) jaarlijks...
De nieuwe versie van eStox (1.27) bevat een reeks nieuwe functionaliteiten die de flexibiliteit en het gebruiksgemak verbeteren. De nieuwe versie laat nu toe om een specifieke gebruiker en/of een...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
De nieuwe Raad is op 6 juni 2023 voor het eerst na de algemene vergadering van 22 april 2023 samengekomen. Een van de agendapunten was de samenstelling van het uitvoerend...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Het ITAA neemt deel aan het Belastingmarathon georganiseerd door HLN.be en VTM NIEUWS. Op zaterdag 3 juni zullen 50 experten, onder wie Nederlandstalige ITAA-leden, 12 uur lang Vlaamse belastingplichtigen helpen...
De gesprekken tussen de IT-ontwikkelaars van de verschillende administraties binnen FOD Financiën en het ITAA verliepen niet altijd even vlot, vaak waren ze zelfs onbestaande. Er ontstond een soort leemte...
Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in...