593 miljoen euro aan slapende tegoeden wachten om te worden gewekt bij de Deposito- en consignatiekas van de FOD Financiën

Zonder het te weten, bezitten Belgische burgers fondsen op hun naam die slapen in de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën. Waar het reeds mogelijk was om deze slapende tegoeden op te zoeken via MyMinfin, is het nu eveneens mogelijk om ze 100% digitaal te recupereren via e-DEPO.

De Deposito- en Consignatiekas biedt een zeer snelle en 100% digitale methode aan om slapende tegoeden te recupereren. Concreet zal elke burger eerst via MyMinfin nagaan of hij over slapende tegoeden op zijn naam beschikt, om deze vervolgens via e-DEPO op te vragen indien de opzoeking resultaten oplevert.

Vergeten rekeningen of een erfenis

Slapende tegoeden kunnen zowel rekeningen, verzekeringsovereenkomsten als safes omvatten die aan de Deposito- en Consignatiekas zijn overgedragen omdat de begunstigden ervan aantoonbaar inactief zijn geworden. Het kan gaan om middelen die uit het oog verloren zijn (bijv. een vergeten geraakte oude rekening) of om middelen die zonder het te weten op een rekening zijn gestort ten gunste van een persoon (bijv. in het kader van een erfenis).

Binnen e-DEPO kunnen de klanten van de Deposito- en Consignatiekas de meeste van hun borgtochten digitaal afhandelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om:

  • in slechts een paar minuten tijd een huurwaarborg te creëren;
  • op naam gestelde tegoeden te recupereren die door een openbare of particuliere instelling bij de Deposito- en Consignatiekas zijn gedeponeerd (op naam gestelde tegoeden worden soms in e-DEPO gedeponeerd, met name wanneer de bankrekening van de betrokkene onbekend of ongeldig is met het oog op een terugbetaling). Dit is een reden voor de burgers om regelmatig de dossiers op hun naam in e-DEPO te raadplegen.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Sinds vorige week heeft de servicedesk meldingen ontvangen over ontbrekende fiches in de aangiftes. Na onze doormelding heeft FOD Financiën maatregelen genomen en een bericht gepubliceerd op hun website. Onderzoek...
Nooit gezien! Nauwelijks enkele uren na de lancering van onze enquête over de indieningstermijn ontving het ITAA al meer dan 8.000 reacties. Na minder dan 24 uur bereikten we de...
Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax. Aantal PB-aangiften ingediend via Tax-on-web door mandatarissen Termijn: 28 oktober 2022 (30 augustus voor snellere...
Op 21 juli 2022 werd een nieuw sanctiepakket gepubliceerd om de huidige economische sancties tegen Rusland aan te scherpen, beter uit te voeren en doeltreffender te maken. Dit sanctiepakket wijzigt...
Op 15 juli 2022 zullen we de oude rekeningen voor de voorafbetalingen definitief afsluiten, te weten: BE20 6792 0023 3056 (Vennootschappen) BE07 6792 0023 4066 (Particulieren) Alle betalingen die nog...
Door een technisch incident hebben belastingplichtigen die in het OSS-systeem geregistreerd zijn ten onrechte een herinnering ontvangen voor de indiening van de aangifte voor het tweede kwartaal 2022. De wettelijke...
Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2022 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor...
Vanaf 1 juli 2022 wijzigt de draagwijdte van de btw-heffing over het verstrekken van gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten. De verhuur van onroerende goederen uit hun aard (zoals een...
Door de activering van de eBox worden bepaalde officiële documenten niet langer per post ontvangen. Dat is onder meer het geval voor het voorstel van vereenvoudigde aangifte. In 2021 hebben...
In maart 2021 keurde de Europese Unie formeel de herziening van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en omvattende de rapportage van verkoop en...