593 miljoen euro aan slapende tegoeden wachten om te worden gewekt bij de Deposito- en consignatiekas van de FOD Financiën

Zonder het te weten, bezitten Belgische burgers fondsen op hun naam die slapen in de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën. Waar het reeds mogelijk was om deze slapende tegoeden op te zoeken via MyMinfin, is het nu eveneens mogelijk om ze 100% digitaal te recupereren via e-DEPO.

De Deposito- en Consignatiekas biedt een zeer snelle en 100% digitale methode aan om slapende tegoeden te recupereren. Concreet zal elke burger eerst via MyMinfin nagaan of hij over slapende tegoeden op zijn naam beschikt, om deze vervolgens via e-DEPO op te vragen indien de opzoeking resultaten oplevert.

Vergeten rekeningen of een erfenis

Slapende tegoeden kunnen zowel rekeningen, verzekeringsovereenkomsten als safes omvatten die aan de Deposito- en Consignatiekas zijn overgedragen omdat de begunstigden ervan aantoonbaar inactief zijn geworden. Het kan gaan om middelen die uit het oog verloren zijn (bijv. een vergeten geraakte oude rekening) of om middelen die zonder het te weten op een rekening zijn gestort ten gunste van een persoon (bijv. in het kader van een erfenis).

Binnen e-DEPO kunnen de klanten van de Deposito- en Consignatiekas de meeste van hun borgtochten digitaal afhandelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om:

  • in slechts een paar minuten tijd een huurwaarborg te creëren;
  • op naam gestelde tegoeden te recupereren die door een openbare of particuliere instelling bij de Deposito- en Consignatiekas zijn gedeponeerd (op naam gestelde tegoeden worden soms in e-DEPO gedeponeerd, met name wanneer de bankrekening van de betrokkene onbekend of ongeldig is met het oog op een terugbetaling). Dit is een reden voor de burgers om regelmatig de dossiers op hun naam in e-DEPO te raadplegen.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax. Aantal PB-aangiften ingediend via Tax-on-web door mandatarissen Termijn: 30 september 2022 (30 augustus voor snellere...
Door de activering van de eBox worden bepaalde officiële documenten niet langer per post ontvangen. Dat is onder meer het geval voor het voorstel van vereenvoudigde aangifte. In 2021 hebben...
In maart 2021 keurde de Europese Unie formeel de herziening van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en omvattende de rapportage van verkoop en...
Bij wetten van 20.12.2020 (BS 30.12.2020) en 02.04.2021 (BS 13.04.2021) werd de vrijstelling van vergoedingen toegekend in het kader van hulpmaatregelen voor de Covid-19-pandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of...
Sinds 1 mei 2022 kunnen burgers een roerende schenking voortaan ook digitaal laten registreren via MyMinfin.Het laten registreren van een roerende schenking via MyMinfin heeft meerdere voordelen: het gaat snel;...
Cliënten kunnen gebruikmaken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als hun omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en ze voldoen aan...
Op 30 april 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Nederland een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in verband met de werkdagen waarop ze, uitsluitend wegens...
Laat uw stem horen De federale overheidsdiensten houden momenteel een enquête onder de bezoekers van hun websites. Gezien de vele communicatieproblemen die wij ondervinden, hoofdzakelijk bij FOD Financiën, achten wij...
Wie onze sociale netwerken volgt, zal een paar weken geleden allicht hebben gezien dat het ITAA zich, in de aanloop naar een actualiteitsdebat in de parlementaire Commissie Financiën (vanaf pagina...
Gezien het nieuwe telefoonsysteem van de FOD Financiën had het ITAA op verzoek van zijn leden de rechtstreekse contactcodes verkregen voor bepaalde soorten vragen. Na de publicatie van deze codes...