Circulaire 2022/C/42 over de verlaagde aanslagvoet van de RV op dividenden van ‘VVPRbis’ aandelen

Op 29 april heeft FOD Financiën een circulaire gepubliceerd over de verlaagde aanslagvoet van de RV op divideden van VVPRbis-aandelen.

Deze circulaire becommentarieert bepaalde wijzigingen die de wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen heeft aangebracht aan artikel 269, § 2, WIB 92, onder andere over de volledige volstorting van de onderschreven sommen bij de uitgifte van aandelen.

Meer info: Fisconetplus

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Op 17 december 2021 heeft het ITAA u het voornemen van de wetgever meegedeeld om bepaalde voorwaarden voor de toepassing van het voordelige VVPRbis-regime te wijzigen. Volgens het ITAA moest...