Heb jij feedback over de invoering van DAC7?

In maart 2021 keurde de Europese Unie formeel de herziening van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en omvattende de rapportage van verkoop en diensten die worden uitgevoerd via digitale platforms, zoals Uber en Airbnb (DAC7), goed.

Volgens de nieuwe regels van DAC7 moeten aanbieders van digitale platformen rapporteren over de inkomsten van verkopers die voor hun activiteiten gebruikmaken van het digitale platform. De rapporten worden automatisch uitgewisseld met de lidstaten.

De fiscale administratie heeft daarom op 14 januari 2022 een FAQ gepubliceerd die bepaalde aspecten verduidelijkt.

Oproep

Heb je cliënten die van deze digitale platformen gebruikmaken voor hun activiteiten en die gevolgen ondervinden door DAC7? Stuur ons gerust jouw opmerkingen door over de eventuele moeilijkheden bij de invoering van DAC7.

Deze opmerkingen zal het ITAA vervolgens doorgeven aan de fiscale administratie. Met z’n allen zullen we zodoende de werking optimaliseren. 

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Sinds vorige week heeft de servicedesk meldingen ontvangen over ontbrekende fiches in de aangiftes. Na onze doormelding heeft FOD Financiën maatregelen genomen en een bericht gepubliceerd op hun website. Onderzoek...
Nooit gezien! Nauwelijks enkele uren na de lancering van onze enquête over de indieningstermijn ontving het ITAA al meer dan 8.000 reacties. Na minder dan 24 uur bereikten we de...
Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax. Aantal PB-aangiften ingediend via Tax-on-web door mandatarissen Termijn: 28 oktober 2022 (30 augustus voor snellere...
Op 21 juli 2022 werd een nieuw sanctiepakket gepubliceerd om de huidige economische sancties tegen Rusland aan te scherpen, beter uit te voeren en doeltreffender te maken. Dit sanctiepakket wijzigt...
Op 15 juli 2022 zullen we de oude rekeningen voor de voorafbetalingen definitief afsluiten, te weten: BE20 6792 0023 3056 (Vennootschappen) BE07 6792 0023 4066 (Particulieren) Alle betalingen die nog...
Door een technisch incident hebben belastingplichtigen die in het OSS-systeem geregistreerd zijn ten onrechte een herinnering ontvangen voor de indiening van de aangifte voor het tweede kwartaal 2022. De wettelijke...
Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2022 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor...
Vanaf 1 juli 2022 wijzigt de draagwijdte van de btw-heffing over het verstrekken van gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten. De verhuur van onroerende goederen uit hun aard (zoals een...
Zonder het te weten, bezitten Belgische burgers fondsen op hun naam die slapen in de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën. Waar het reeds mogelijk was om deze slapende...
Door de activering van de eBox worden bepaalde officiële documenten niet langer per post ontvangen. Dat is onder meer het geval voor het voorstel van vereenvoudigde aangifte. In 2021 hebben...