Voorstellen van vereenvoudigde aangifte per post gestuurd

Door de activering van de eBox worden bepaalde officiële documenten niet langer per post ontvangen. Dat is onder meer het geval voor het voorstel van vereenvoudigde aangifte.

In 2021 hebben heel wat mensen hun eBox geactiveerd om informatie en documenten te ontvangen over de gezondheidssituatie. Die personen zijn zich er niet van bewust dat de documenten van de FOD Financiën ook in de eBox terechtkomen.

Bovendien geven sommige gebruikers van de eBox hun e-mailadres niet op waardoor ze dus geen melding ontvangen bij de ontvangst van een nieuw document.

Daarom zullen we dit jaar alle voorstellen van vereenvoudigde aangifte per post verzenden. Heel wat belastingplichtigen zouden anders tevergeefs op hun papieren voorstel van vereenvoudigde aangifte wachten.

We willen er zo voor zorgen dat iedere betrokkene zijn voorstel van vereenvoudigde aangifte zal ontvangen om het te kunnen controleren en zo nodig te wijzigen.

Voor belastingplichtigen die hun papieren voorstel van vereenvoudigde aangifte na 1 juni ontvangen, bedraagt de antwoordtermijn via het papieren formulier automatisch één maand vanaf de datum van ontvangst (in plaats van 30 juni 2022).

De FOD Financiën de belastingplichtigen op de hoogte gebracht via:

  • de toevoeging van een korte tekst aan het begin van het papieren VVA: ‘Als u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte al hebt gewijzigd via MyMinfin, kunt u dit document negeren.‘
  • publicatie op de website van specifieke FAQ’s en een nieuwsbericht.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Sinds vorige week heeft de servicedesk meldingen ontvangen over ontbrekende fiches in de aangiftes. Na onze doormelding heeft FOD Financiën maatregelen genomen en een bericht gepubliceerd op hun website. Onderzoek...
Nooit gezien! Nauwelijks enkele uren na de lancering van onze enquête over de indieningstermijn ontving het ITAA al meer dan 8.000 reacties. Na minder dan 24 uur bereikten we de...
Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax. Aantal PB-aangiften ingediend via Tax-on-web door mandatarissen Termijn: 28 oktober 2022 (30 augustus voor snellere...
Op 21 juli 2022 werd een nieuw sanctiepakket gepubliceerd om de huidige economische sancties tegen Rusland aan te scherpen, beter uit te voeren en doeltreffender te maken. Dit sanctiepakket wijzigt...
Op 15 juli 2022 zullen we de oude rekeningen voor de voorafbetalingen definitief afsluiten, te weten: BE20 6792 0023 3056 (Vennootschappen) BE07 6792 0023 4066 (Particulieren) Alle betalingen die nog...
Door een technisch incident hebben belastingplichtigen die in het OSS-systeem geregistreerd zijn ten onrechte een herinnering ontvangen voor de indiening van de aangifte voor het tweede kwartaal 2022. De wettelijke...
Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2022 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor...
Vanaf 1 juli 2022 wijzigt de draagwijdte van de btw-heffing over het verstrekken van gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten. De verhuur van onroerende goederen uit hun aard (zoals een...
Zonder het te weten, bezitten Belgische burgers fondsen op hun naam die slapen in de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën. Waar het reeds mogelijk was om deze slapende...
In maart 2021 keurde de Europese Unie formeel de herziening van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en omvattende de rapportage van verkoop en...