Telefooncodes FOD Financiën (Aflevering 2)

Gezien het nieuwe telefoonsysteem van de FOD Financiën had het ITAA op verzoek van zijn leden de rechtstreekse contactcodes verkregen voor bepaalde soorten vragen.

Na de publicatie van deze codes in vorige nieuwsbrief ontvingen wij opmerkingen van leden die aangaven dat sommige van deze codes onjuist waren. Na verificatie heeft de fiscale administratie ons een bijgewerkte versie van deze codes gestuurd. Wij hebben onze lijst bijgevolg bijgewerkt.

De telefooncodes zijn beschikbaar op het ITAA-portaal

Klik nadat u bent ingelogd op het ITAA-portaal, op de Servicedesk-module. De codes zijn zichtbaar onder de rubriek Belangrijke communicatie.

Gerelateerde artikelen

|

Sinds vorige week heeft de servicedesk meldingen ontvangen over ontbrekende fiches in de aangiftes. Na onze doormelding heeft FOD Financiën maatregelen genomen en een bericht gepubliceerd op hun website. Onderzoek...
Nooit gezien! Nauwelijks enkele uren na de lancering van onze enquête over de indieningstermijn ontving het ITAA al meer dan 8.000 reacties. Na minder dan 24 uur bereikten we de...
Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax. Aantal PB-aangiften ingediend via Tax-on-web door mandatarissen Termijn: 30 september 2022 (30 augustus voor snellere...
Op 21 juli 2022 werd een nieuw sanctiepakket gepubliceerd om de huidige economische sancties tegen Rusland aan te scherpen, beter uit te voeren en doeltreffender te maken. Dit sanctiepakket wijzigt...
Op 15 juli 2022 zullen we de oude rekeningen voor de voorafbetalingen definitief afsluiten, te weten: BE20 6792 0023 3056 (Vennootschappen) BE07 6792 0023 4066 (Particulieren) Alle betalingen die nog...
Door een technisch incident hebben belastingplichtigen die in het OSS-systeem geregistreerd zijn ten onrechte een herinnering ontvangen voor de indiening van de aangifte voor het tweede kwartaal 2022. De wettelijke...
Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2022 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor...
Vanaf 1 juli 2022 wijzigt de draagwijdte van de btw-heffing over het verstrekken van gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten. De verhuur van onroerende goederen uit hun aard (zoals een...
Zonder het te weten, bezitten Belgische burgers fondsen op hun naam die slapen in de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën. Waar het reeds mogelijk was om deze slapende...
Door de activering van de eBox worden bepaalde officiële documenten niet langer per post ontvangen. Dat is onder meer het geval voor het voorstel van vereenvoudigde aangifte. In 2021 hebben...