Nieuw CBN-advies 2022/07: verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een VZW of IVZW

Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd, naar analogie met de regeling voor vennootschappen, ook voor de VZW’s en IVZW’s de mogelijkheid geboden om te ontbinden en vereffenen in één akte. De Commissie gaat in een nieuw advies in op de jaarrekeningrechtelijke gevolgen van deze procedure.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

De Commissie voor boekhoudkundige normen bestudeert in dit nieuw advies de verslaggevingsverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van een...
De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een addendum bij CBN-advies 2019/06 – Groepsbijdrage. In dit addendum wordt een bepaalde situatie verduidelijkt dat in het advies niet werd behandeld, namelijk de...