Dag: januari 2022

|

Op dinsdag 18 januari hebben het ITAA en het IBR samen een online nieuwjaarsdebat georganiseerd. Dit debat kadert binnen de traditionele nieuwjaarsreceptie die beide Instituten jaarlijks op poten zetten. Surfend...
Het ITAA organiseert jaarlijks een Dag van de toetsers, een vormings- en ontmoetingsdag voor alle toetsers die opdrachten van kwaliteitstoetsing verrichten voor ons Instituut en voor de leden van de...
Met deze mededeling wensen we de praktijk te verduidelijken die moet worden toegepast bij de overdracht van een dossier ter gelegenheid van een opvolging tussen confraters. Uw tussenkomst ten aanzien...
Eind vorig jaar lieten we, naar aanleiding van de overheidsmaatregelen, al doorschemeren dat een fysieke ontmoeting zoals onze roadshow bijna onmogelijk zou zijn begin 2022. Na twee jaar plannen en...
Er komt geen aanpassing van het forfaitaire btw-tarief voor kappers voor het 4de kwartaal 2021 (herenkappers, dameskappers, heren- en dameskappers (F05)). Ter herinnering: het aantal typediensten waarmee rekening moet gehouden...
Sinds dinsdag 18 januari 2022 verstuurt FOD Financiën ongeveer 190.000 herinneringsbrieven aan belastingplichtigen en mandatarissen die de aangifte in de personenbelasting nog niet hebben ingediend. Ze krijgen 14 dagen de...
EFAA Leadership’s Activities EFRAG General Assembly, 16 December 2021 Salvador Marin, Paul Thompson and Sara Zambelli participated in this online meeting. EFAA is supportive of EFRAG’s future governance and finance proposals and looks forward...
Accountancy Europe’s new SME strategy: 2 years on To mark 2 years since the kick-start of its new SME strategy, Accountancy Europe has published an SME work facts & figures...
CSRD institutional debate The European Parliament (EP) Legal Affairs committee considered the proposed amendments (AM 54 – 269 and AM 270 – 616) to the European Commission’s (EC) Corporate Sustainability...
EU Tax Policy Report – Semester II – July to December 2021 CFE Tax Advisers Europe has now published its EU Tax Policy Report covering the second semester of 2021....