CBN-advies 2021/17: Boekhoudkundige verwerking van de vergoeding voor de groepsbijdrage in hoofde van de overdragende vennootschap bij gebrek aan Belgische belastingen op het resultaat op rekening 4500 (addendum bij advies 2019/06)

Businesswoman at the office

De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een addendum bij CBN-advies 2019/06 – Groepsbijdrage. In dit addendum wordt een bepaalde situatie verduidelijkt dat in het advies niet werd behandeld, namelijk de boekhoudkundige verwerking van de vergoeding voor de groepsbijdrage in hoofde van de overdragende vennootschap bij gebrek aan Belgische belastingen op het resultaat op rekening 4500.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

De Commissie voor boekhoudkundige normen bestudeert in dit nieuw advies de verslaggevingsverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van een...
De commissie publiceert opnieuw voor openbare raadpleging ontwerpadvies 2022/XX – De vermogensmutatiemethode, waarin de toepassing van de vermogensmutatiemethode in de geconsolideerde jaarrekening wordt behandeld. De boekhoudkundige verwerking ervan wordt toegelicht aan de hand...
Naast de technologische (r)evolutie binnen de accountancy wereld, worden we vandaag meer dan ooit geconfronteerd met bijkomende wet- en regelgeving. Zowel op nationaal (CBN-adviezen) als op internationaal (IAASB normen) vlak...
In nieuw CBN-advies 2021/16behandelt de Commissie voor boekhoudkundige normen de boekhoudkundige verwerking van een rekening van cryptomunten die zijn gebruikt als betaalmiddel. Het advies spitst zich toe op het voorbeeld...