Oorlog in Oekraïne: Update van economische en financiële sancties

Coins - Russian rubles.

Een nieuw sanctiepakket (hoofdzakelijk betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren) werd gepubliceerd op 8 april 2022.

Deze nieuwe reeks sancties omvat met name:

 • Oplijsting van verschillende personen en entiteiten door Verordening (EU) nr. 269/2014, waaronder:
  • Otkritie FC Bank
  • Novikombank
  • Sovcombank
  • VTB Bank
 • Verbod op invoer, vervoer en aankoop van bepaalde goederen die aanzienlijke inkomsten voor Rusland genereren, evenals het verstrekken van financiële en technische bijstand met betrekking tot deze goederen (artikel 3 decies en bijlage XXI van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod op invoer, transport en aankoop van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen uit Rusland en het verstrekken van financiële en technische bijstand met betrekking tot deze goederen (artikel 3 undecies en bijlage XXII van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod op de verkoop, levering, overdracht en uitvoer van goederen die kunnen bijdragen aan de versterking van de Russische industriële capaciteiten, evenals het verstrekken van financiële en technische bijstand met betrekking tot deze goederen (artikel 3 duodecies en bijlage XXIII van genoemde Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod op toegang tot EU-havens voor Russische schepen en schepen die door Rusland worden geëxploiteerd. (artikel 3sexies bis van genoemde Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod om aan Russische bedrijven overheidsmarkten of concessieovereenkomsten te gunnen of voort te zetten (artikel 5 duodecies van Verordening (EU) nr. 833/2014)
 • Verbod om (financiële) steun te leveren, zowel Europees als nationaal, ten gunste van Russische overheidsinstanties. (artikel 5terdecies van genoemde Verordening (EU) nr. 833/2014)

Wijzigt bepaalde artikelen, waaronder:

 • Artikel 5ter (betreffende deposito’s), in het bijzonder:
 • de toevoeging van een verbod op het verstrekken van crypto-portefeuilles, rekeningen of bewaardiensten als de totale waarde meer dan 10.000 euro bedraagt
 • Artikel 5 decies (betreffende bankbiljetten), om het verbod uit te breiden tot alle valuta’s van een lidstaat (en niet langer alleen tot in euro luidende bankbiljetten). Deze uitbreiding van het verbod geldt ook voor lid 1 van artikel 5 septies (effecten)

Ten slotte zijn ook de artikelen 1 sexvicies en 1 septvicies van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne gewijzigd (wijzigingen vergelijkbaar met die van de artikelen 5 decies en 5 septies van Verordening (EU) nr. 833/2014).

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

De Europese Unie heeft beperkende maatregelen ingesteld als gevolg van de crisis in Oekraïne. Deze gelden op de in- en uitvoer van onder andere goederen naar Rusland en de oblasten...