Communicatie met FOD Financiën: ITAA-standpunt

Wie onze sociale netwerken volgt, zal een paar weken geleden allicht hebben gezien dat het ITAA zich, in de aanloop naar een actualiteitsdebat in de parlementaire Commissie Financiën (vanaf pagina 17) over de kwestie, heeft gericht tot de FOD Financiën en een aantal politici.

In de marge van dit parlementair debat heeft het ITAA dit standpunt meegedeeld aan alle politici die tijdens het debat het woord hebben genomen (kabinet van de minister, parlementsleden en de FOD Financiën). Het external affairs-team van het ITAA volgt de ontwikkelingen in dit dossier op de voet, zeker gezien de druk die deze leggen op de dagelijkse activiteiten van onze leden.

Aarzel niet om de publicatie te delen op sociale netwerken om deze boodschap te versterken.
FacebookLinkedinTwitter

ITAA-standpunt

 • Rechtstreeks telefonisch contact moet opnieuw mogelijk worden. De medewerkers bij de FOD Financiën die opnemen moeten:
  • kennis hebben van de betrokken procedures;
  • effectief in het dossier van de belastingplichtigen kunnen handelen (zonder verdere tussenpersonen).
 • Ambtenaren moeten onmiddellijk stoppen met het weigeren van mailcommunicatie
 • Directe e-mailadressen (kantorengids) moeten onmiddellijk opnieuw openbaar zijn, ten minste totdat een volwaardig, werkbaar alternatief ontwikkeld is dat met de sector wordt afgetoetst.
 • Belastingplichtigen en mandatarissen moeten:
  • steeds alle documenten van hun MyMinfin-dossier kunnen inkijken;
  • spontaan via MyMinfin contact kunnen opnemen met de fiscus bij vragen over een fiscaal dossier;
  • een kopij ontvangen van elke communicatie die een belastingplichtige invoert in MyMinfin.
 • Elke verandering in de communicatie met belastingplichtigen dient ruim op voorhand afgetoetst te worden met de sector.
 • Grote veranderingen moeten gefaseerd uitgerold worden om elke belastingplichtige ook de tijd te gunnen zijn interne werking aan te passen.
 • Betrouwbaarheid en gebruiksgemak van de applicaties van de FOD zijn absolute vereisten in een traject waar de overheid belastingplichtigen wil stimuleren digitaal met de fiscus te communiceren.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax. Aantal PB-aangiften ingediend via Tax-on-web door mandatarissen Termijn: 30 september 2022 (30 augustus voor snellere...
Zonder het te weten, bezitten Belgische burgers fondsen op hun naam die slapen in de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën. Waar het reeds mogelijk was om deze slapende...
Door de activering van de eBox worden bepaalde officiële documenten niet langer per post ontvangen. Dat is onder meer het geval voor het voorstel van vereenvoudigde aangifte. In 2021 hebben...
In maart 2021 keurde de Europese Unie formeel de herziening van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en omvattende de rapportage van verkoop en...
Bij wetten van 20.12.2020 (BS 30.12.2020) en 02.04.2021 (BS 13.04.2021) werd de vrijstelling van vergoedingen toegekend in het kader van hulpmaatregelen voor de Covid-19-pandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of...
Sinds 1 mei 2022 kunnen burgers een roerende schenking voortaan ook digitaal laten registreren via MyMinfin.Het laten registreren van een roerende schenking via MyMinfin heeft meerdere voordelen: het gaat snel;...
Cliënten kunnen gebruikmaken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als hun omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en ze voldoen aan...
Op 30 april 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Nederland een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in verband met de werkdagen waarop ze, uitsluitend wegens...
Laat uw stem horen De federale overheidsdiensten houden momenteel een enquête onder de bezoekers van hun websites. Gezien de vele communicatieproblemen die wij ondervinden, hoofdzakelijk bij FOD Financiën, achten wij...
Gezien het nieuwe telefoonsysteem van de FOD Financiën had het ITAA op verzoek van zijn leden de rechtstreekse contactcodes verkregen voor bepaalde soorten vragen. Na de publicatie van deze codes...