Verdere uitbouw van e-Box

Op 22 april 2022 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed inzake de ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van berichten via de e-Box.

Binnenkort zullen burgers en ondernemingen op een e-Boxbericht van een overheidsinstantie kunnen antwoorden. Dit voorontwerp wordt verder in overeenstemming gebracht met de wetgeving inzake fiscale dematerialisatie. Houders van een ondernemingsnummer zullen vanaf 1 januari 2025 e-Box gebruiken, terwijl aangetekende zendingen vanuit de overheid ook via e-Box zullen toekomen.

Het voorontwerp wordt nu ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad, de Gegevensbeschermingsautoriteit en Raad van State, waarna het zijn weg zal volgen door het Parlement.

Bron: news.belgium.be

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Het is een jaarlijkse traditie geworden. Zodra de modeldocumenten voor de aangifte in de personenbelasting gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, start het ITAA in samenwerking met een uitgever een...
Kan ik van stagemeester veranderen? Welke tools van het ITAA kan ik als stagiair gebruiken? Voor welke vakken kan ik een tussentijdse proef afleggen? Of hoe verloopt het bekwaamheidsexamen nu...
Op dinsdag 10 mei heeft het ITAA nieuwe updates doorgevoerd in het BeExcellent-platform. Zoals gebruikelijk ontvingen de beheerders van jouw kantoor daarvan een bericht. Na de verwerking van de updates,...
Op 29 april 2022 werd Patrick Van Impe verkozen tot nieuwe voorzitter van het IBR. Hij volgt Tom Meuleman op, wiens mandaat ten einde is gelopen. Eric Van Hoof wordt...
De ministerraad van 6 mei 2022 keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot een...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
Het antwoord op deze vraag hangt af van het gegeven of je stagiair (fiscaal) accountant (zie 1.), stagiair gecertificeerd accountant (zie 2.), dan wel stagiair gecertificeerd belastingadviseur bent (zie 2.)....
Via contacten tussen de Cellen Fiscaliteit en External affairs met de FOD Financiën werden we ingelicht van een onaangekondigde wijziging: het digitaal verzenden van de BTW-rekeninguittreksels. Dankzij het optreden van...
Gezien het nieuwe telefoonsysteem van de FOD Financiën had het ITAA op verzoek van zijn leden de rechtstreekse contactcodes verkregen voor bepaalde soorten vragen. Na de publicatie van deze codes...
Momenteel kampt de sector Accountancy & fiscaliteit met een tekort aan geschikte werkkrachten. De hogeschoolpartners van de Associatie KU Leuven willen inzetten op een versterkte samenwerking met partners in het...