Dubbelbelastingverdrag België – Nederland: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de COVID-19 gezondheidscrisis

Op 30 april 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Nederland een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in verband met de werkdagen waarop ze, uitsluitend wegens de door de Nederlandse of Belgische regering genomen coronamaatregelen, thuis hebben gewerkt.

De toepassingsperiode van dit akkoord met betrekking tot thuiswerk liep oorspronkelijk van 11 maart tot en met 31 mei 2020 en werd meermaals verlengd.

Op 10 december 2021 werd de toepassing van dit akkoord verlengd tot 31 maart 2022, en werd beslist dat de toepassing ervan daarna stilzwijgend zal worden verlengd tot en met 30 juni 2022.

Op 31 maart 2022 werd overeengekomen dat de toepassing van dit akkoord vanaf 1 juli 2022 zal worden beëindigd en werd verduidelijkt dat de in het akkoord bedoelde coronamaatregelen ruim geïnterpreteerd moeten worden en ook aanbevelingen, richtlijnen en praktijken van werkgevers in verband met de COVID-19-pandemie omvatten.

De tekst van het beëindigings- en verduidelijkingsakkoord van 31 maart 2022 kan hier worden geraadpleegd.

Bron: FOD Financiën

Gerelateerde artikelen

|

Bij wetten van 20.12.2020 (BS 30.12.2020) en 02.04.2021 (BS 13.04.2021) werd de vrijstelling van vergoedingen toegekend in het kader van hulpmaatregelen voor de Covid-19-pandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of...
Beste allen Ook u zal intussen kennisgenomen hebben van de beslissingen in het kader van de aanhoudende pandemie.Via deze link kan u alsnog een samenvatting terugvinden van de genomen maatregelen.https://news.belgium.be/nl/overlegcomite-voortaan-brede-mondmaskerplicht-en-verplicht-telewerkTot...