Bekendmakingskosten vennootschaps- en verenigingsakten in Belgisch Staatsblad stijgen met ongeveer 4 procent

Sinds 1 maart 2022 betalen vennootschappen en verenigingen weer iets meer voor de bekendmaking van hun oprichtingsakten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De bekendmakingskosten stijgen ongeveer 4 % door de indexering. Dat geldt ook voor de publicatiekosten van aankondigingen.

Bij een elektronische neerlegging worden de kosten geregeld via de notaris (e-depot) of via een online betaling op moment van de neerlegging. Bij een neerlegging op papier wordt de betaling uitgevoerd op de rekening van het Belgisch Staatsblad.

Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad hanteert sinds 1 maart volgende tarieven (incl. 21 % btw)[1]:

PublicatieTot 28/02/2022Sinds 01/03/2022
Onderneming
Oprichting op papier286,89 EUR298,75 EUR
Elektronische oprichting231,72 EUR241,27 EUR
Wijziging168,19 EUR175,21 EUR
Vereniging
Oprichting op papier198,56 EUR206,91 EUR
Elektronische oprichting143,51 EUR149,44 EUR
Wijziging134,55 EUR140,24 EUR

Bron: Belgisch Staatsblad

———————————————————————————————–
[1] Belgisch Staatsblad van 14 februari 2022

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

De laatste maanden zijn er veel verbeteringen doorgevoerd aan de soorten in eStox. Hieronder vind je de verschillende verrichtingen in eStox rond soorten en wat je waar kan aanpassen. Soorten...
Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd, naar analogie met de regeling voor vennootschappen, ook voor de VZW’s en IVZW’s de mogelijkheid geboden om te ontbinden...
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in...
De Commissie voor boekhoudkundige normen bestudeert in dit nieuw advies de verslaggevingsverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van een...
Het is een jaarlijkse traditie geworden. Zodra de modeldocumenten voor de aangifte in de personenbelasting gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, start het ITAA in samenwerking met een uitgever een...
De Nationale Bank van België (NBB) heeft dit jaar de werking van de balanscentrale vernieuwd. De diensten van de NBB stellen echter vast dat bij betalingen in bulk via overschrijving...
Op dinsdag 10 mei heeft het ITAA nieuwe updates doorgevoerd in het BeExcellent-platform. Zoals gebruikelijk ontvingen de beheerders van jouw kantoor daarvan een bericht. Na de verwerking van de updates,...
Het ITAA ontving veel meldingen omdat er problemen zouden zijn met de nieuwe Filing-toepassing van de balanscentrale. Het grote deel ervan gaat over het niet-berekenen van subtotalen. Er zijn ook...
Op 4 mei organiseert het ITAA in samenwerking met EEEI, IBR, NFFI, CECAV en CNECJ een internationaal colloquium voor gerechtsdeskundigen.
Op 31 maart 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied...