eStox facturatiegids

Steeds meer leden vinden de weg naar het ITAA-portaal en de bijhorende modules. Om u te begeleiden bij uw vragen rond het elektronisch effectenregister eStox, zullen we de komende weken artikels schrijven om u op weg te helpen. In de ITAA-ACcTUA van 7 december vond u reeds een artikel over de link met het rijksregister in eStox: https://blog.be.accountants/nl/article/estox-automatisch-gelinkt-met-rijksregister/9993. Deze week houden we de kostprijs en de facturatie van de module onder de loep.

Voor een creatie van een vennootschap in de live omgeving van eStox betaalt u € 20 exclusief btw en voor elke inschrijving in een register betaalt u per betrokken effectenhouder € 5 exclusief btw. Alle andere acties die niet leiden tot een inschrijving, zoals consultaties of de vennootschapsinformatie bijwerken, zijn kosteloos.

De verrichtingen worden vervolgens via de module maandelijks gefactureerd aan de persoon of de vennootschap die u selecteert uit het drop-downmenu wanneer u inlogt via het ITAA-portaal: https://portal.itaa.be.

Het staat u vrij deze kosten al dan niet te verrekenen aan de vennootschap en een vergoeding te vragen voor het geleverde werk. Wat meteen ook de reden is dat er op de publieke eStox-pagina geen tarieven vermeld worden.

Op uw maandelijkse factuur ziet u voor elk type transactie, creatie van vennootschap of inschrijving in het register, het totale aantal lijnen dat aangerekend werd per dossier. In de module zelf kan u ook steeds de details zien per dossier door in de rechterbovenhoek op uw naam te klikken en vervolgens “facturatie” te selecteren.

In het facturatiescherm krijgt u vervolgens een overzicht van de verrichtingen die gefactureerd werden of aangerekend zullen worden op de eerstvolgende maandelijkse factuur. De verrichtingen worden chronologisch getoond, met de meest recente verrichtingen in het eerste scherm.

Per verrichting ziet u hier de volgende informatie:

  • Voor welke vennootschap deze verrichting was
  • Op welke datum de verrichting geregistreerd is
  • Welk type verrichting het was: oprichting, inschrijving aandelen, overdracht, etc.
  • Hoeveel lijnen in een dossier er betrokken zijn bij de verrichting in kwestie

Als u op een verrichting klikt, krijgt u bijkomende informatie te zien:

  • Het ondernemingsnummer van de cliënt
  • De naam van het kantoor dat de actie gedaan heeft
  • De voornaam en naam van de gebruiker die de verrichting uitgevoerd heeft
  • Het e-mailadres van de gebruiker die de transactie uitgevoerd heeft

Indien u bijkomende vragen heeft over eStox, mag u contact opnemen met de Service Desk via servicedesk@itaa.be of +32 (0)2 221 10 00.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Misschien is het je zelf ook al overkomen… Je stelt het ITAA een vraag rond het ledenstatuut of je wenst een nieuwe vennootschap te laten erkennen. Dan verwacht je terecht...
Voor een creatie van een vennootschap in eStox betaalt u voortaan 25 euro exclusief btw (in plaats van 20 euro) en voor elke inschrijving in een register betaalt u per...
Op 24 januari 2023 organiseerde het ITAA samen met het IBR een nieuwjaarsdebat met als centraal thema “Never waste a good crisis”. Patrick Van Impe (voorzitter IBR), Philippe Vanclooster (raadslid...
In een arrest van 28 november 2022 neemt het Hof van Cassatie een standpunt in over de uitbesteding van boekhoudkundige prestaties via onderaanneming aan wie niet door het ITAA erkend...
Na verschillende reacties en klachten hebben we onderzocht waarom het ITAA moeilijk bereikbaar was. Er zat een programmeerfout in het centrale telefoniesysteem dat inmiddels is aangepakt en opgelost. Alvast onze...
Deze circulaire is een aanvulling van de circulaire 2022/C/33 van 31 maart 2022 over de vaststelling van het wettelijke rustpensioen in het kader van de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders die...
Basisopleiding (januari – maart 2023) en Opleiding voor geavanceerde gebruikers (januari – maart 2023) beschikbaar als webinar on demand vanaf 1 januari 2023 tot 31 maart 2023 Om het gebruik van...
De afgelopen maanden werden er opnieuw veel verbeteringen doorgevoerd in eStox. In april kon je alvast een blogartikel lezen over de communicatievoorkeuren en in juni over de soorten aandelen in...
Op 25 november 2022 keurde de Vlaamse Regering een hervorming van de kmo-portefeuille goed. De informatie en documenten die momenteel op het web circuleren, waaruit blijkt dat de opleidingen voor...
Het zwaartepunt van het aangifteseizoen 2022 ligt nu achter de rug. Voor velen onder ons was het opnieuw een uitputtende eindspurt. Toch zijn we blij dat we meer dan 15%...