Tag: CBN

|

In dit nieuw ontwerpadvies onderzoekt de Commissie in hoeverre rekening kan of moet worden gehouden met mogelijke toekomstige loonstijgingen bij de boeking van de schuld Vakantiegeld op de afsluitdatum van...
In CBN-advies 2022/16 buigt de Commissie zich over de gevolgen voor de jaarrekening van de omzetting van een vennootschap. De rechtsvorm van de vennootschap op de afsluitingsdatum van het boekjaar is bepalend....
Naar aanleiding van de regeling inzake fusie en splitsing van verenigingen en stichtingen die bij de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd uitgewerkt, publiceert de Commissie nieuw CBN-advies 2022/13...
De Commissie publiceert voor openbare raadpleging een ontwerpadvies ter vervanging van CBN-advies 2018/06 – Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen: toepassing van het Belgisch boekhoudrecht – begrip “bijkantoor” – publicatieplicht. Reacties en waardevolle inbreng...
De Commissie publiceert een nieuw advies ter vervanging van advies 2017/06 – Consolidatie bij de horizontale groep (consortium). Dit advies werd geactualiseerd naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en...
In een nieuw ontwerpadvies actualiseert de Commissie CBN-advies 2019/02 over de eigen boekhoudkundige verplichtingen van Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen. De update betreft onder meer de aanpassing van het advies...
Met dit nieuwe ontwerpadvies wordt CBN-advies 2009/15 – De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen geüpdatet en opgeheven. Reageren op dit ontwerpadvies...
De Commissie voor boekhoudkundige normen bestudeert in dit nieuw advies de verslaggevingsverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van een...
De commissie publiceert opnieuw voor openbare raadpleging ontwerpadvies 2022/XX – De vermogensmutatiemethode, waarin de toepassing van de vermogensmutatiemethode in de geconsolideerde jaarrekening wordt behandeld. De boekhoudkundige verwerking ervan wordt toegelicht aan de hand...
Naast de technologische (r)evolutie binnen de accountancy wereld, worden we vandaag meer dan ooit geconfronteerd met bijkomende wet- en regelgeving. Zowel op nationaal (CBN-adviezen) als op internationaal (IAASB normen) vlak...