Hogeschool PXL en VIVES/Brugge Business Hogeschool leiden vanaf september 2023 gecertificeerde accountants op

Het ITAA heeft het opleidingstraject van Hogeschool PXL en VIVES/Brugge Business Hogeschool goedgekeurd. Dankzij die opleiding kunnen studenten de nodige stappen zetten richting een ITAA-erkenning.

Het ITAA blijft vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de toegang tot het beroep en controleert dan ook nauwlettend de gelijkwaardigheid van de examens van de partneropleidingen met die van het ITAA. Zo borgen we de kwaliteit van de opleidingen. Het ITAA zelf finaliseert het traject met een mondeling bekwaamheidsexamen waarin de beroepsmaturiteit van de stagiair wordt getest.

Op maat van ITAA-stagiairs

De opleiding wordt aangeboden op maat van de ITAA-stagiairs in een avondprogramma gecombineerd met afstandsonderwijs.

Tekort op de arbeidsmarkt opvangen

Veel werkgevers zijn op zoek naar medewerkers, maar te weinig kandidaten studeren elk jaar af. Deze nieuwe toegangsweg moet dit groeiende tekort mee helpen opvangen. Binnen de opleiding staat de praktijk centraal. Dankzij de integratie van professionals uit het werkveld is een casegerichte aanpak mogelijk. Daarbij wordt nodige aandacht besteed aan soft skills, bijvoorbeeld empathie in de adviesverlening, teamwork, probleemoplossend denken en flexibiliteit.

Binnenkort volgen nog samenwerkingsakkoorden

Hogeschool PXL en VIVES/Brugge Business Hogeschool zijn respectievelijk de vierde en de vijfde onderwijsinstelling met wie het ITAA in zee is gegaan, na HOGENT, UGent en Arteveldehogeschool, Karel de Grote Hogeschool en het Franstalige ESSF-Ichec.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Elk jaar publiceert Liberform de sectorfoto. Daarmee wordt een beeld geschetst over het aantal werkgevers en werknemers in de sector van vrije beroepen onder PC336, waaronder de accountant en belastingadviseur....
Neem deel aan de EFAA-enquête over de aantrekkelijkheid van het accountancyberoep in België. Jouw inzichten zijn van onschatbare waarde om de branche te versterken. Vul de enquête vandaag nog in...
Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
Het ITAA neemt deel aan het Belastingmarathon georganiseerd door HLN.be en VTM NIEUWS. Op zaterdag 3 juni zullen 50 experten, onder wie Nederlandstalige ITAA-leden, 12 uur lang Vlaamse belastingplichtigen helpen...
De Cel Attractiviteit en diversiteit – die onder meer instaat voor de promotie van het beroep in het onderwijs – had in 2021 een nieuw initiatief in het leven geroepen:...
Het ITAA heeft het licht op groen gezet voor twee gloednieuwe postgraduaten aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG): ‘Tax Accountant’ en ‘Belastingadviseur’. Hiermee spelen beide partijen in op het...
De arbeidsmarkt kampt met een historische krapte. VDAB registreerde in 15 jaar tijd nog nooit zoveel vacatures. Dit staat in scherp contrast met het dalend aantal werkzoekenden. In deze verhitte...
Het ITAA vindt het ontzettend belangrijk om zijn leden te leren kennen. Ook willen we intensiever in contact gaan met het onderwijs. Beide wensen kunnen met elkaar worden verenigd.  ...
Het ITAA zou graag zien dat het grote publiek zich realiseert dat ons beroep intens, gevarieerd en gebaseerd is op menselijke relaties. Met andere woorden, accountant of belastingadviseur zijn in...