IAB- en BIBF-websites offline vanaf 8 juli

Vanaf 8 juli zullen de websites van het IAB en het BIBF offline worden gehaald. Daardoor zullen de websites niet meer bereikbaar zijn.

De laatste toepassingen die daar tot voor kort nog functioneerden, bijvoorbeeld het stagedagboek of het Intranet, zijn daarmee evenmin operationeel. Voor de nieuwe toepassingen verwijzen we naar het ITAA-portaal.

Andere informatie, zoals tijdschriften, jaarverslagen en info over deontologie zullen op termijn verhuizen naar de ITAA-website of BeExcellent.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Voor de periode september tot en met december 2022 heeft het ITAA een rijk en gediversifieerd opleidingsaanbod uitgewerkt. Naast de basis- of permanente vorming voor gerechtsdeskundigen of de voorbereidende opleiding...
De arbeidsmarkt kampt met een historische krapte. VDAB registreerde in 15 jaar tijd nog nooit zoveel vacatures. Dit staat in scherp contrast met het dalend aantal werkzoekenden. In deze verhitte...
Het ITAA vindt het ontzettend belangrijk om zijn leden te leren kennen. Ook willen we intensiever in contact gaan met het onderwijs. Beide wensen kunnen met elkaar worden verenigd.  ...
Samenvatting van de ETAF-conferentie van 14/6/2022 Op 14 juni organiseerde de ETAF een conferentie over de reglementering van het beroep van belastingadviseur als remedie tegen onrechtmatige praktijken op dit domein....
Het is een jaarlijkse traditie geworden. Zodra de modeldocumenten voor de aangifte in de personenbelasting gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, start het ITAA in samenwerking met een uitgever een...
Allicht had je het zelf al ondervonden, het accountantsberoep vormt al jarenlang een vaste waarde in de lijst met knelpuntberoepen. Meer nog: de laatste twee jaar staat het beroep van...
Het ITAA zou graag zien dat het grote publiek zich realiseert dat ons beroep intens, gevarieerd en gebaseerd is op menselijke relaties. Met andere woorden, accountant of belastingadviseur zijn in...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
Gezien het nieuwe telefoonsysteem van de FOD Financiën had het ITAA op verzoek van zijn leden de rechtstreekse contactcodes verkregen voor bepaalde soorten vragen. Na de publicatie van deze codes...
Zij neemt de taak officieel op vanaf 1 april 2022. Met Liesbet Dhaene kiest het ITAA voor een manager die de sector van de economische beroepen door en door kent....