Aangifteformulieren PB (aj. 2022) gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Tax forms, close up

Op 28 maart verschenen in het Belgisch Staatsblad de aangifteformulieren inzake de personenbelasting voor het aanslagjaar 2022.
De documenten kunt u ook hier downloaden:

Bron: FOD Financiën & Belgisch Staatsblad

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

De FOD Financiën heeft op zijn website de indieningsdata voor VenB, RPB, BNI-VEN en voor het derde kwartaal van de BTW gepubliceerd. VenB, RPB, BNI-VEN De uiterste indieningsdatum voor de aangiften in...
De Administratie Opmetingen & Waarderingen verstuurt begin november herinneringsbrieven naar de belastingplichtigen die nog geen aangifte hebben gedaan van hun in het buitenland gelegen onroerende goederen.In juni kondigden we aan...