Uw mening gevraagd over dit internationaal ontwerp van KMO-norm

The leader is standing near the graph with a red up arrow speaks a speech addressing a crowd of people. Business concept of leader and leadership qualities, crowd management, political debate

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) houdt een openbare raadpleging over een ontwerp van internationale norm genaamd Audits of Less Complex Entities (LCE).

De IAASB is een onafhankelijk orgaan binnen de schoot van de International Federation of Accountants (IFAC) die instaat voor het ontwikkelen van internationale normen inzake audit, kwaliteitscontrole, beperkt nazicht (review), andere assuranceopdrachten, en aanverwante diensten.

Omwille van het internationale karakter worden de (ontwerp-)normen van de IAASB in het Engels opgesteld, al worden bepaalde documenten wel naar het Frans en het Spaans vertaald. Vertalingen van definitieve normen en documenten naar andere talen gebeuren door de ledenorganisaties zelf na goedkeuring van IFAC.

Oproep aan de leden van het ITAA

Deze ontwerpnorm is gericht op kleine en middelgrote beroepsbeoefenaars (SMP) die hoofdzakelijk kmo’s onder hun cliënteel tellen (SME). Om deze reden wenst de IAASB niet enkel de input van Instituten of grote kantoren, aangezien in het verleden het meestal deze waren die antwoordden in het kader van dergelijke openbare raadplegingen.

Om dit te faciliteren biedt het ITAA aan om uw opmerkingen te verzamelen en te vertalen naar het Engels. U kan uw opmerkingen met betrekking tot dit ontwerp dus gewoon in het Nederlands of het Frans aan het ITAA bezorgen tegen ten laatste 14 januari 2022.

De vragen waarop de IAASB – en dus ook ITAA – graag antwoord heeft, vindt u in deze template die uitsluitend in het Engels bestaat. U hoeft niet op alle vragen te antwoorden, een antwoord op slechts één vraag is voor het ITAA even belangrijk als een antwoord op alle vragen. U kan deze template dus invullen en sturen naar servicedesk@itaa.be met als onderwerp “Audits of LCE”, gericht aan de Cel Normen van het ITAA.

Verdere informatie

U vindt de tekst van het ontwerp hier in het Engels en het Frans. De lijst met definities bestaat helaas alleen in het Engels. De overige documentatie vindt u hier in het Engels en het Frans. Er zijn ook introductievideo’s in het Engels en het Frans.

Dit ontwerp van norm is gebaseerd op de ISA’s van 2018, die zowel in het Engels als het Frans beschikbaar is.

Het ontwerp werd opgesteld na publicatie van een discussion paper, het verwerken van de opmerkingen hierop, waaronder deze van het toenmalige IAB.

Aangezien de ontwikkeling van een gemeenschappelijke KMO-norm tussen het ITAA en het IBR mee aan de basis ligt van deze ontwerpnorm van de IAASB, verwijzen we u tot slot nog naar het artikel dat hierover meer achtergrondinformatie verschaft getiteld “De weg naar een gemeenschappelijke controlenorm voor kmo’s”.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde artikelen

Save the date to join Accountancy Europe’s Green Recovery Counts online event. The COVID-19 crisis has demonstrated the strong interconnection between economic, environmental, and social issues. Building a sustainable economic...
Datum:25 november 2021 In tegenstelling tot het gepubliceerde forfait voor aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) moeten de aantallen typeprestaties die in rekening moeten genomen worden, aangepast worden om: rekening te houden...
Vanaf nu kunt u de attesten 281.71 voor giften genereren met de stand-alone applicatie BowConvert71. De mogelijkheid om via het Excel-bestand het XML-bestand voor giften te genereren blijft ook beschikbaar....
De FOD Financiën heeft het verzoek om uitstel ontvangen voor de indiening van de forfaitaire aangiften. Evenwel werd er eerder dit jaar reeds gecommuniceerd door onze minister dat het de...
Highlights Early Warning Europe and Accountancy Europe organise hybrid event on SMEs’ early warning and solvency challenges Commission to propose new alleviations to promote SMEs’ access to capital markets European...
De Commissie publiceert een nieuw ontwerpadvies over splitsingen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid onderworpen aan het Belgisch recht die belastingneutraal werden uitgevoerd. Dit in het licht van de nieuwigheden ingevoerd door...