eStox is authenthieke bron voor het UBO-register

Goed nieuws en een nieuwe troef voor eStox

eStox is het digitale aandelenregister aangeboden door de notarissen, accountants en belastingadviseurs. Met dat betrouwbare online register komen we tegemoet aan de eisen van het moderne ondernemersklimaat.

Bovendien kunt u via eStox ook de UBO-verplichtingen van uw cliënten eenvoudig in orde brengen. Cliënten betalen doorgaans graag voor die extra dienstverlening en voor de rechtszekerheid aangeboden door de ITAA leden.

Een nieuwe troef

De Thesaurie van de FOD Financiën heeft in een persbericht een nieuwigheden van het UBO aangekondigd. In de tekst schuilt goed nieuws voor de accountantskantoren die eStox aanbevelen en gebruiken. eStox wordt door de FOD Financiën namelijk aanvaard als een authentieke bron.

Concreet betekent dit dat ondernemingen die beschikken over een eStox-register en waarvoor u via eStox de inschrijving in het UBO-register heeft uitgevoerd, geen bewijsstukken of andere documenten moeten opladen in het UBO-register. eStox volstaat.

eStox zorgt voor een zorgeloos gemoed en verlicht de administratieve last van meer dan 19 000 ondernemingen aanzienlijk.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Misschien is het je zelf ook al overkomen… Je stelt het ITAA een vraag rond het ledenstatuut of je wenst een nieuwe vennootschap te laten erkennen. Dan verwacht je terecht...
Voor een creatie van een vennootschap in eStox betaalt u voortaan 25 euro exclusief btw (in plaats van 20 euro) en voor elke inschrijving in een register betaalt u per...
Op 24 januari 2023 organiseerde het ITAA samen met het IBR een nieuwjaarsdebat met als centraal thema “Never waste a good crisis”. Patrick Van Impe (voorzitter IBR), Philippe Vanclooster (raadslid...
In een arrest van 28 november 2022 neemt het Hof van Cassatie een standpunt in over de uitbesteding van boekhoudkundige prestaties via onderaanneming aan wie niet door het ITAA erkend...
Na verschillende reacties en klachten hebben we onderzocht waarom het ITAA moeilijk bereikbaar was. Er zat een programmeerfout in het centrale telefoniesysteem dat inmiddels is aangepakt en opgelost. Alvast onze...
Deze circulaire is een aanvulling van de circulaire 2022/C/33 van 31 maart 2022 over de vaststelling van het wettelijke rustpensioen in het kader van de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders die...
Basisopleiding (januari – maart 2023) en Opleiding voor geavanceerde gebruikers (januari – maart 2023) beschikbaar als webinar on demand vanaf 1 januari 2023 tot 31 maart 2023 Om het gebruik van...
De afgelopen maanden werden er opnieuw veel verbeteringen doorgevoerd in eStox. In april kon je alvast een blogartikel lezen over de communicatievoorkeuren en in juni over de soorten aandelen in...
Op 25 november 2022 keurde de Vlaamse Regering een hervorming van de kmo-portefeuille goed. De informatie en documenten die momenteel op het web circuleren, waaruit blijkt dat de opleidingen voor...
Het zwaartepunt van het aangifteseizoen 2022 ligt nu achter de rug. Voor velen onder ons was het opnieuw een uitputtende eindspurt. Toch zijn we blij dat we meer dan 15%...