Tag: Ondernemingsrechtbank

|

In de nieuwe omzendbrief worden verschillende processen inzake de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen, verenigingen en stichtingen verduidelijkt. De omzendbrief verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober …

Nieuwe omzendbrief voor de neerlegging van de aktes ter griffie van de ondernemingsrechtbank is gepubliceerd Lees verder »

Om de ondernemingsrechtbanken te ondersteunen en de rechters die er zetelen bij te staan, werden op vrijdag 9 december 2022 nieuwe vacatures voor rechters in ondernemingszaken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De …

Vacante betrekkingen voor rechters in ondernemingszaken Lees verder »