Samenwerking met Vlaamse en Brusselse hogescholen sleutel in zoektocht naar bekwame werknemers binnen onze sector?

Momenteel kampt de sector Accountancy & fiscaliteit met een tekort aan geschikte werkkrachten. De hogeschoolpartners van de Associatie KU Leuven willen inzetten op een versterkte samenwerking met partners in het werkveld en zouden graag uw medewerking vragen voor een project in het kader van levenslang leren. Werknemers krijgen de mogelijkheid om hun eerder verworven competenties (EVC) te laten erkennen, waardoor het studietraject voor het behalen van een bachelor -of graduaatsdiploma als werkstudent verkort kan worden. Dit biedt een meerwaarde voor zowel de werknemer als het bedrijf.

Aan de hand van een bevraging willen we bij werknemers én werkgevers peilen naar de noden die er zijn voor scholing/herscholing/bijscholing, wat de randvoorwaarden zijn, naar de behoefte aan het behalen van een diploma binnen de sector en de drempels die werknemers ervaren voor deelname aan een opleidingstraject. Zo kunnen we beter inspelen op vraag en aanbod.

We voorzien twee enquêtes, enerzijds voor de werkgever en anderzijds voor de werknemer. Het invullen van de enquête zal slechts een kleine 10 minuten van uw tijd kosten. De resultaten van de enquête worden strikt vertrouwelijk behandeld conform de GDPR-wetgeving. Bovendien maakt u door het invullen van deze enquête kans op één van onze mooie bongobonnen ter waarde van 119,90 €

  • Bent u werkgever, zouden we ook vriendelijk willen vragen dit bericht te verspreiden onder de werknemers van uw bedrijf om waardevolle informatie te verkrijgen.
  • Indien je bereid bent om ons te helpen, verzoeken wij u vriendelijk om via onderstaande link de juiste enquête te openen en de vragen te beantwoorden.

Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw deelname aan dit onderzoek.

Geïnteresseerd naar meer of mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Inès Neefs via ines.neefs@thomasmore.be

Bent u werkgever ?

Bent u werknemer ?

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Allicht had je het zelf al ondervonden, het accountantsberoep vormt al jarenlang een vaste waarde in de lijst met knelpuntberoepen. Meer nog: de laatste twee jaar staat het beroep van...
De FOD Financiën organiseert op vraag van de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een enquête voor fiscaal raadgevers en andere cijferberoepers over verschillende aspecten van de aangifteketen. De aangiftetermijnen...
Duaal leren, personeel vinden, personeel houden… als ITAA willen we met deze bevraging Liberform ondersteunen bij het in kaart brengen van de noden om zo goed mogelijk te anticiperen om...