ITAA-barometer 2022: neem deel aan onze enquête!

In het kader van de Dag van de Accountant (die op 10 november 2022 doorgaat) wenst het Instituut bij zijn leden te polsen naar hun visie over verschillende thematieken.

Door minder dan 10 minuten tijd te nemen, kun je ervoor zorgen dat het Instituut over gepaste informatie beschikt om haar doelstellingen te verwezenlijken.

De enquête loopt tot en met 14 oktober 2022.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphanie Lievin

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Wolters Kluwer voert momenteel een enquête uit gericht op trends in onze sector. Het Instituut nodigt je uit om deel te nemen! We hebben namelijk gedeeltelijk bijgedragen aan de realisatie...
Allicht had je het zelf al ondervonden, het accountantsberoep vormt al jarenlang een vaste waarde in de lijst met knelpuntberoepen. Meer nog: de laatste twee jaar staat het beroep van...
Momenteel kampt de sector Accountancy & fiscaliteit met een tekort aan geschikte werkkrachten. De hogeschoolpartners van de Associatie KU Leuven willen inzetten op een versterkte samenwerking met partners in het...
De FOD Financiën organiseert op vraag van de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een enquête voor fiscaal raadgevers en andere cijferberoepers over verschillende aspecten van de aangifteketen. De aangiftetermijnen...
Duaal leren, personeel vinden, personeel houden… als ITAA willen we met deze bevraging Liberform ondersteunen bij het in kaart brengen van de noden om zo goed mogelijk te anticiperen om...