Online bezwaar indienen: de FOD verduidelijkt op vraag van het ITAA

Net als veel ITAA-leden die gebruiksproblemen bij ons hebben gemeld, heeft u misschien vastgesteld dat het nu mogelijk is om een bezwaar in te dienen via MyFinality, een applicatie die is opgenomen in het MyMinfin-portaal.

Gezien de vele berichten die via de ITAA-servicedesk binnenkomen, heeft de FOD ermee ingestemd om meer informatie te publiceren voor de mandatarissen, ITAA-leden. De verduidelijkingen van de FOD vindt u hieronder en natuurlijk ook rechtstreeks op de website van de FOD .

Het ITAA onderlijnt dat het van essentieel belang is om de betrokken gebruikers (hier: ITAA-leden) te raadplegen vóór elke ontwikkeling van portalen voor overheidsdiensten. Dit om ervoor te zorgen dat de digitalisering echt de doelstelling van vereenvoudiging bereikt. Hoe eerder gebruikers op de hoogte worden gebracht van nieuwe functies, hoe beter de adoptie zal zijn, en dus de ook vooruitgang die de overheidsdienst verwacht.

De ITAA-teams danken de FOD-teams voor deze verduidelijking en zullen hun rol blijven spelen in het bevorderen van communicatie en vereenvoudiging in de driehoeksverhouding tussen belastingplichtigen, mandatarissen en overheidsdiensten.

——– 

Bezwaar via MyMinFin

Als mandataris kunt u in naam van uw klanten een bezwaar indienen via MyMinfin. U kunt ook de voortgang van het bezwaar opvolgen en uw reeds ingediende bewaren raadplegen.

Dien uw bezwaar online in 

Voor welke materies?

U kunt online een bezwaar indienen voor de volgende materies:

 • inkomstenbelasting + bijbehorende boetes
  • personenbelasting (PB)
  • belasting niet-inwoners – natuurlijke personen (BNI-np)
  • vennootschapsbelasting (VenB)
  • belasting niet-inwoners – vennootschappen (BNI-ven)
 • btw + btw-boete

Met welk mandaat?

U moet een actief mandaat ‘Geschillen’ en de rol ‘Mandaatuitvoerder MyMinfinLitigations’ hebben om toegang te krijgen tot het MyMinfin-dossier van uw klant.

Meer informatie over het mandaat Geschillen voor uw klanten ‘particulieren’

Meer informatie over het mandaat Geschillen voor uw klanten ‘ondernemingen’ 

Hoe online een bezwaar indienen?

Log in op MyMinfin(externe link) in naam van uw klant.

In ‘Mijn aangifte’, onder ‘Een bezwaarschrift indienen en raadplegen’, kunt u:

 • een nieuw bezwaar indienen,
 • reeds ingediende bezwaren raadplegen.

 Bekijk de video’s

Een bezwaar indienen of raadplegen in MyMinfin – Deel 1 – Inloggen en de juiste cliënt kiezen
Een bezwaar indienen of raadplegen in MyMinfin – Deel 2 – Een bezwaarschrift invullen en indienen
Een bezwaar indienen of raadplegen in MyMinfin – Deel 3 – Een bezwaarschrift consulteren na indiening
Een bezwaar indienen of raadplegen in MyMinfin – Volledige video

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis De Biolley
FOD Financiën - SPF Finances

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

In zijn arrest van 13.12.2022 in de zaak Test-Aankoop tegen België (verzoek nr. 77039/12) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens unaniem geoordeeld dat er sprake was...
Tientallen bezorgde leden schreven ons aan, nu de gevolgen van een KB over gemengde btw-plichtigen duidelijk zijn. Zie ook ITAA-Zine van December 2023. De gevraagde rapportering voor deze specifieke groep...
Lees op de website van de fod Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.Uitzondering: Als u een machtiging hebt...
UPDATE 12/04/2024: FOD Financiën laat ons weten dat de beschrijving van de rollen werd aangepast.  UPDATE 04/04/2024: OPGELET: de beschrijving van de rollen in de applicatie eGov is niet correct....
Het ITAA nodigt u uit op 17 april 2024 om 13u op de conferentie van ETAF, een van de EU organisaties waarvan we lid zijn. ETAF zet zich in om...
Het ITAA nodigt je graag uit voor de eerste “Hard talk – MIB” die zal plaatsvinden in de lokalen van Bowling Stones Wemmel op donderdag 23 mei 2024, van 17.30...
De voorbereidende documenten voor de aangifte in de personenbelasting werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kunt ze ook hieronder raadplegen.  Vlaams Gewest (PDF, 936.58 KB)  Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF,...
FOD Fin meldde op 15 maart 2024 het volgende: https://finances.belgium.be/nl/Actueel/bericht-aan-de-schuldenaars-van-de-bedrijfsvoorheffing-0 Op 19 maart 2024 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing...
Met de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 29 december 2023 – editie 2) zijn belangrijke wijzigingen aangebracht aan het Wetboek der successierechten (W....
LEes op de website van de fod Een BTW-carrousel is een vorm van belastingfraude waarbij een handelaar BTW ontvangt maar die niet doorbetaalt aan de Belgische Staat. Als ondernemer kunt u,...