Opening Biztax aanslagjaar 2023

Moet je je aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen indienen? Biztax is nu beschikbaar voor het aanslagjaar 2023.

De uiterste indieningsdatum voor de aangiften met balansdata van 31 december 2022 tot en met 28 februari 2023 is 9 oktober 2023.

Als je je aangifte ten laatste op 8 september 2023 indient en ze geeft aanleiding tot een terugbetaling, dan zal FOD Financiën die bij voorrang behandelen. Daardoor zal je de terugbetaling, behoudens uitzondering, ontvangen ten laatste eind december 2023.

Bron: FOD Financiën

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Het Rekenhof onderzocht het controlebeleid inzake de fiscale aangiften van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het beleid van fiscale controle dat de FOD...
Het zwaartepunt van het aangifteseizoen 2022 ligt nu achter de rug. Voor velen onder ons was het opnieuw een uitputtende eindspurt. Toch zijn we blij dat we meer dan 15%...
Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax. Aantal PB-aangiften ingediend via Tax-on-web door mandatarissen Termijn: 28 oktober 2022 (30 augustus voor snellere...
Het is een jaarlijkse traditie geworden. Zodra de modeldocumenten voor de aangifte in de personenbelasting gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, start het ITAA in samenwerking met een uitgever een...
De FOD Financiën heeft op zijn website de indieningsdata voor VenB, RPB, BNI-VEN en voor het derde kwartaal van de BTW gepubliceerd. VenB, RPB, BNI-VEN De uiterste indieningsdatum voor de aangiften in...
De FOD Financiën organiseert op vraag van de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een enquête voor fiscaal raadgevers en andere cijferberoepers over verschillende aspecten van de aangifteketen. De aangiftetermijnen...