Opening Biztax aanslagjaar 2023

Moet je je aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen indienen? Biztax is nu beschikbaar voor het aanslagjaar 2023.

De uiterste indieningsdatum voor de aangiften met balansdata van 31 december 2022 tot en met 28 februari 2023 is 9 oktober 2023.

Als je je aangifte ten laatste op 8 september 2023 indient en ze geeft aanleiding tot een terugbetaling, dan zal FOD Financiën die bij voorrang behandelen. Daardoor zal je de terugbetaling, behoudens uitzondering, ontvangen ten laatste eind december 2023.

Bron: FOD Financiën

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Vanaf 31 januari 2024 zul je met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services van de FOD Financiën. Het gaat om Intervat, Biztax,  …

Geen toegang meer tot e-services met commerciële certificaten vanaf 31 januari 2024 Lees verder »

FOD Financiën heeft de evolutie van het aantal ingediende aangiften TOW Mandataris en Biztax op 17 augustus vrijgegeven. Door de nieuwe indieningstermijnen hebben heel wat kantoren zichzelf moeten reorganiseren. De …

Evolutie ingediende belastingaangiften in 2023 Lees verder »

Aangiftetermijnen 2023 Snellere terugbetaling Bij een teruggave verbindt FOD Financiën zich ertoe de aangiften sneller te verwerken wanneer: Deze aangiften worden met andere woorden prioritair verwerkt. Met deze maatregel wil …

Snellere betaling bij eerdere indiening belastingaangiften van je cliënten Lees verder »

Het Rekenhof onderzocht het controlebeleid inzake de fiscale aangiften van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het beleid van fiscale controle dat de FOD …

Controle van kmo’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting Lees verder »

Het zwaartepunt van het aangifteseizoen 2022 ligt nu achter de rug. Voor velen onder ons was het opnieuw een uitputtende eindspurt. Toch zijn we blij dat we meer dan 15% …

Toekomstige aangiftetermijnen vanaf 2023: engagementsverklaring met Minister Van Peteghem Lees verder »

Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax. Aantal PB-aangiften ingediend via Tax-on-web door mandatarissen Termijn: 28 oktober 2022 (30 augustus voor snellere …

Maandelijkse evolutie van het aantal ingediende belastingaangiften Lees verder »

Het is een jaarlijkse traditie geworden. Zodra de modeldocumenten voor de aangifte in de personenbelasting gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, start het ITAA in samenwerking met een uitgever een …

ITAA-Boeken beschikbaar via het ITAA-portaal. Toch liever op papier? Bestellen kan nog! Lees verder »

De FOD Financiën heeft op zijn website de indieningsdata voor VenB, RPB, BNI-VEN en voor het derde kwartaal van de BTW gepubliceerd. VenB, RPB, BNI-VEN De uiterste indieningsdatum voor de aangiften in …

Indieningstermijnen VenB en Btw (3de trimester) Lees verder »

De FOD Financiën organiseert op vraag van de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een enquête voor fiscaal raadgevers en andere cijferberoepers over verschillende aspecten van de aangifteketen. De aangiftetermijnen …

Publieke bevraging van de economische beroepen in kader van de belastingaangiften Lees verder »