Nieuwe voorwaarden Collectieve polis BA Beroep

Na de oprichting van het ITAA trad op 31 december 2019 de nieuwe collectieve verzekeringspolis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid in werking voor een termijn van 3 jaar. De belangen van onze leden indachtig heeft het ITAA zijn partnermakelaars WILLEMOT & MARSH gemandateerd om de beste voorwaarden, voor de hernieuwing van 31 december 2022, te onderhandelen.

Naast een aantal tekstuele aanpassingen (als gevolg van de recentste regelgeving) drong zich een herziening van de premies, die 3 jaar ongewijzigd bleven, op omwille van de ongunstige schadelast die sinds de opstart van de collectieve polis ITAA waargenomen wordt en de actuele macro-economische uitdagingen en de inflatie.

Met de hernieuwing op 31 december 2022 wordt de continuïteit van de dekking voor de huidige aangesloten leden gegarandeerd.

In de komende dagen zullen de huidige toegetreden leden een betalingsuitnodiging ontvangen voor volgend verzekeringsjaar. Teneinde de betrokken leden in alle rust de nieuwe polis met de aangepaste voorwaarden (waarover u binnenkort bijkomende informatie kan terugvinden bij onze partnermakelaars) na te lezen, wordt een opzegmogelijkheid voorzien tot 31 maart 2023 conform de Wet op de Verzekeringen.

Hieronder sommen wij enkele aandachtspunten over de collectieve polis op, en geven we bijkomende toelichting rond de nieuwe premiezetting.

Voor al uw verzekeringsvragen over de collectieve verzekeringspolis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid, alsook het aanvullend verzekeringsprogramma dat beschikbaar is voor ITAA-leden, verwijzen we je door naar onze partnermakelaars. 

De Nederlandstalige leden kunnen terecht bij WILLEMOT:  www.itaawillemot1841.beDe Franstalige leden kunnen terecht bij MARSH:  www.marsh.be/itaa
Voor uw toetreding en al uw vragen m.b.t. het verzekeringsprogramma voor ITAA-leden:
Maarten Thomas & Eva LisonT  09 265 08 14 M   itaa@willemot.beAurélie PerrenT  02 674 89 97 M   itaa@marsh.com
Voor schadegevallen:
Marc De BruyneT  09 265 08 50 M   schade@willemot.beAubert LeloupT  02 674 91 49 M   aubert.leloup@marsh.com

Aandachtspunten verzekering BA Beroep

 • Gerechtelijke mandaten en minnelijke vereffeningen

De collectieve polis dekt niet standaard alle gerechtelijke mandaten, noch mandaten van minnelijke vereffenaar. Als je binnen je beroepswerkzaamheden deze activiteiten uitvoert, neem je het best contact op met de makelaars teneinde na te gaan of een bijkomende verzekeringsdekking noodzakelijk is.

 • Onderaannemers

Werk je als onderaannemer of doe je een beroep op onderaannemers? Ook in deze samenwerkingsverbanden blijft de wettelijke en deontologische verzekeringsplicht onverminderd van kracht. De collectieve polis voorziet vanaf trouwens een expliciete verhaalsmogelijkheid tegen de onderaannemers die niet verzekerd zijn via de collectieve polis.

 • Schriftelijke opdrachtbrief

De verplichting om een opdrachtbrief af te sluiten met je cliënten bestaat al sinds 2017 en dient beschouwd te worden als een van de fundamenten van elke klantenrelatie. Ook in het licht van mogelijke schadegevallen is deze wettelijke en deontologische verplichting een onmisbaar instrument omdat de opdrachtbrief je de mogelijkheid biedt bepaalde verplichtingen langs de zijde van je cliënt op te leggen en je aansprakelijkheid te beperken.

Wat verandert aan de premies?

De nieuwe tariefstructuur is gebaseerd op volgende principes:

 • Gelijkschakeling van de premies over de verschillende categorieën externe leden (gecertificeerd) (fiscaal) accountant / belastingadviseur heen: 3 jaar na de fusie van de vorige beroepsinstituten bleek een gedifferentieerde premiezetting achterhaald. We versterken dus ook op deze manier de eenheid binnen ons Instituut.
 • Korting voor beroepsbeoefenaars zonder bedienden werd behouden.
 • Bedienden:
  • De premie voor interne leden blijft ongewijzigd: beroepsbeoefenaars die inzetten op personeel die het beroepsbekwaamheidstraject van ons Instituut met vrucht hebben afgelegd worden op deze manier verder ondersteund.
  • Eerste gratis vork “andere bedienden” (incl. interne stagiairs) voor externe leden wordt behouden.
 • Verhoogde basispremie voor externe stagiairs met bedienden in hun eigen polis of elke andere polis waarin hun premie verhaald wordt: het is eigen aan externe stagiairs dat zij het beroepsbekwaamheidstraject nog niet hebben afgewerkt en een verhoogd risico vormen. Om die reden werd geoordeeld dat externe stagiairs met bedienden niet langer in aanmerking komen voor hetzelfde gunstig tarifair regime als volwaardige externe leden. De facto geniet deze categorie niet meer van een gratis vork bedienden.
 • Verscherping voorwaarden bijpremie ‘recurrente schade’: Een extra bijpremie zal aangerekend worden aan toetreders, die gedurende de laatste 5 jaar, 2 of meer schadegevallen hebben gehad met uitgaven.
 • Inlassing jaarlijkse indexatieclausule teneinde de premies marktconform en op een gematigde manier te laten evolueren in de toekomst.

In concrete premies vertaalt deze premiezetting zich als volgt:

 Jaarlijkse premie
Extern ITAA-lid680 EUR (per lid MET bedienden)600 EUR (per lid ZONDER bedienden)
Extern Stagiair ITAA-lid1.200 EUR (per lid MET bedienden)600 EUR (per lid ZONDER bedienden)
IBR-lid bestuurder / werkend vennoot / zaakvoerder680 EUR
Andere (niet cijferberoeper) bestuurder / werkend vennoot / zaakvoerder600 EUR
Intern ITAA-lid150 EUR (per voltijds equivalent)
Jaarlijkse bijpremie bedienden (niet ITAA-leden)
Vork# Bedienden
(voltijds equivalent)
Premie / vork / ITAA lid (cumulatief)
11 tot 30 EUR
24 tot 6+ 600 EUR
37 tot 9+ 1.200 EUR
410 tot 12+ 2.400 EUR
513 tot 15+ 3.600 EUR
616 tot 18+ 4.800 EUR
719 tot 21+ 6.000 EUR
822 tot 24+ 7.200 EUR
925 tot 27+ 8.400 EUR

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Tijdens een overleg tussen FIDEF, IBR en ITAA stond onder andere de Belgische vertegenwoordiging in de raad van bestuur op de agenda. Het IBR en het ITAA zijn overeengekomen om...
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
De zomervakantie loopt op z’n einde. Dat wil ook zeggen dat je, naar goede gewoonte, de nieuwe ITAA-Lex 2023 alvast kan reserveren. ITAA-leden kunnen daarbij rekenen op een mooie korting...
Wolters Kluwer voert momenteel een enquête uit gericht op trends in onze sector. Het Instituut nodigt je uit om deel te nemen! We hebben namelijk gedeeltelijk bijgedragen aan de realisatie...
Een combinatie van kennis bijspijkeren en ervaringen delen. Op 10 november staan maar liefst 15 conferenties op het programma van ons 2de ITAA-Congres: hedendaagse thema’s als e-facturatie, duurzaamheidsverslaggeving, artificiële intelligentie,...
E-facturatie, duurzaamheidsverslaggeving, artificiële intelligentie, cyberveiligheid… Maar ook vaste thema’s zoals kantoororganisatie, welzijn op het werk of kwaliteitstoetsing. Met 15 conferenties in beide landstalen en 2 Engelstalige conferenties hebben we voor...
In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs: Permanente vorming en stage: specifieke vormingen voor stagiairs De Stagecommissie neemt jaarlijks een aantal webinars op die voornamelijk...
Het jaarverslag 2022 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is beschikbaar. Daarin wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de Hoge Raad in 2022. Bij dit jaarverslag vind...
Het is zover. De beroepsdocumentatie 2023 (automatische update) is nu beschikbaar. Op BeExcellent vind je de documentatie terug in de categorieën: DOC – Beroepsdocumentatie De categorieën Modellen en tools, antiwitwas, kwaliteitstoetsing, regelgeving kregen ook...