Dag: april 2024

|

Uw klanten doen een beroep op u voor hun aanvragen voor een fiscaal woonplaatsattest? U kunt nu gegroepeerde aanvragen voor fiscale woonplaatsattesten indienen via MyMinfin. Bent u een financiële instelling?...
Zoals u zeker hebt gehoord, werkt de CFI al enkele maanden aan het ontwikkelen van een nieuw webportaal om uw meldingen van verdachte verrichtingen te ontvangen. Sinds 1 februari 2023...
De FOD heeft het ITAA gevraagd om onderstaande boodschap te verspreiden. Er is een brief gestuurd naar de belastingplichtigen die, volgens de gegevens waarover de FOD beschikt voor 2023, van...
ITAA counts on ETAF and other EU organizations to safeguard the interests of the Belgian tax advisors and accountants towards the European Policy makers. On the 17th of April ETAF’s...
Het Belgisch Staatsblad van 12 april 2024 heeft het koninklijk besluit van 24 maart 2024 tot  benoeming van drie leden van de Hoge Raad voor Economische Beroepen (HREB) gepubliceerd. 3 nieuwe leden...
Het ITAA heeft al heel wat gerechtelijke deskundigen opgeleid door deze interactieve opleiding te organiseren die de leden voorbereidt op het examen om erkend te worden door de FOD Justitie....
Als een onderneming een lopend steundossier heeft bij VLAIO, dient bij afsluiting van het project het financieel eindverslag met de reële projectkosten opgesteld te worden met alle bewijsstukken van de...
Al tweemaal begaven Bart Van Coile en Vincent Delvaux zich op locatie. Een keer in Vlaanderen en een keer in Wallonië. Doel van deze afspraak? U, onze leden, het woord...
Deze update was voornamelijk gericht op de verbetering van de vertalingen en terminologie die in eStox worden gebruikt, zodat de gebruikte termen in overeenstemming zijn met de juridische terminologie. Bovendien...
UPDATE 24/04/2024: Het event is volzet! Dank voor jullie enthousiasme! Het ITAA is op zoek naar 25 ITAA-leden met kennis van PB die een halve dag (van 8u tot 12u...