De nieuwe duurzaamheidsverplichtingen: KMO’s rekenen op ons!

Het staat in de sterren geschreven dat de invoering van de nieuwe duurzaamheidsrichtlijn ook een enorme impact zal hebben op KMO’s. En waar men “KMO” zegt, denkt men automatisch aan de leden van het ITAA, die de KMO’s dagelijks met raad en daad bijstaan.

Het gaat meer bepaald om de Richtlijn (EU) 2022/2464, de zogenaamde CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Deze voorziet dat grote vennootschappen en bepaalde KMO’s duurzaamheidsinformatie moeten rapporteren en deze duurzaamheidsinformatie van assurance moeten laten voorzien met een beperkte mate van zekerheid.

Alhoewel KMO’s niet onder deze verplichtingen vallen, voorziet de Richtlijn dat de duurzaamheid van een grote onderneming afhankelijk is van de duurzaamheid van haar gehele waardeketen, met inbegrip van “haar producten en diensten, haar zakenrelaties en haar toeleveringsketen”. De druk vanuit de grote onderneming op ondernemingen in haar waardeketen inzake duurzaamheid, duurzaamheidsverslaggeving en assurance van duurzaamheidsinformatie zal dan ook groot zijn.
En laat dat nu net meestal KMO’s zijn.

De leden van het ITAA zijn dé beroepsbeoefenaars bij uitstek om de KMO’s hierbij te ondersteunen. Niet alleen via advies en duurzaamheidsrapportering, maar ook door het uitvoeren van assurance van duurzaamheidsinformatie van KMO’s. Deze evolutie is ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen van ons beroep!

U mag er op rekenen dat het ITAA deze evolutie op de voet opvolgt en jullie nauwgezet informeert over de keuzes die de Belgische wetgever in dit kader zal maken. Het spreekt vanzelf dat het ITAA jullie bovendien zal ondersteunen met opleidingen en tools, nodig om deze nieuwe opdrachten met succes te vervullen!

Om de duurzaamheidsrapportering te stroomlijnen, werden standaarden ontwikkeld binnen de EFRAG (European Financial Reporting and Advisory Group), de zogenaamde ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Die heeft de Europese Commissie aangenomen op 31 juli 2023.

Ondertussen heeft EFRAG ook voor KMO’s een voorlopig voorstel van ESRS standaarden aangenomen. Enerzijds betreft het een verplichte standaard voor beursgenoteerde KMO’s (LSME) en anderzijds een vrijwillige standaard voor KMO’s die niet onder de verplichte rapportering vallen (VSME).

Neem deel aan de praktijktest van EFRAG!

EFRAG heeft recent een oproep gelanceerd om praktijktests voor deze twee KMO-normen uit te voeren. U kan zich hiervoor nog kandidaat stellen tot 31 januari! Het ITAA roept u dan ook allen op om uw kandidatuur rechtstreeks bij EFRAG in te dienen en het ITAA via frank.haemers@itaa.be op de hoogte te brengen van uw kandidatuur.

Vul de ITAA enquête in!

Verder heeft het ITAA ook een enquête gelanceerd om meer gedetailleerde kennis te verkrijgen over wij u als beroepsbeoefenaar zo goed mogelijk in ondersteunen en begeleiden in dit duurzaamheidsverhaal.

Check de ITAA website!

Bekijk zeker ook eens de nieuwe pagina op onze website die speciaal aan duurzaamheid gewijd werd en volg onze publicaties.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Liesbet Dhaene

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

Op deze website vindt u een overzicht van de nieuwe sancties die de Europese Unie op 18 december heeft getroffen in verband met de situatie in Oekraïne. 
De caféhouders en kleine caféhouders (F04 – F24) die het btw-forfait toepassen, moeten voor de berekening van de btw gebruik maken van coëfficiënten en cijfers die zijn opgenomen in het koninklijk besluit...
FOD Financien lanceerde zopas een nieuwsbrief dat een selectie maakt van de recentste inhoud van hun databank Fisconetplus.
Volgens een mededeling die door de FOD Financiën werd verspreid, werden er 20.795 entiteiten uit de Kruispuntbank van Ondernemingen doorgehaald omdat ze hun antiwitwasverplichtingen op grond van de UBO-regelgeving niet...
Van conflictmodel naar samenwerkingsmodel De moeizame weg naar taxificatie & een fiscaal charter. Het ITAA is partner van het Juriwise congres op 26/3. Taxificatie of meer bepaald het opstellen van...
Samengevat   Deze update was gericht op de volgende functies: Verbetering van de eStox startpagina: om een beter overzicht te hebben van uw registers, is de standaardweergave een lijst geworden....
De uiterlijke indieningsdatum voor uw verslag permanente vorming 2023 is 28/02/2024 (zie Norm permanente vorming). Het indienen van dit verslag dient u te doen via het elektronisch platform permanente vorming...
Het ITAA heeft een opleidingsprogramma opgesteld voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018. Het programma is...
Zoals elk jaar, hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de ledenseminars.Dit jaar bestaat het programma uit 5 opleidingen van 3 uur die u op zaterdagochtend kunt...
Met de jaarvergaderingen in aantocht is dit het ideale moment om de juridische formaliteiten rond de besluitvorming voor gewone algemene vergaderingen van aandeelhouders in de BV en NV op te...