Een adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen

Het Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen (CASAVV) is een samenwerking tussen Fednot en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV) die, via haar adviezen, ernaar streeft te komen tot een uniforme interpretatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het Adviescomité is samengesteld uit leden van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht en notarissen afgevaardigd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Het Adviescomité verwezenlijkt zijn doel door adviezen uit te brengen en interpretaties voor te stellen omtrent vennootschapsrechtelijke thema’s waaromtrent rechtsonzekerheid bestaat.

CASAVV brengt adviezen uit op initiatief van haar leden of op verzoek van derden. CASAVV behoudt zich het recht voor om enkel advies uit te brengen omtrent juridische vragen die een algemeen karakter hebben. Eveneens behoudt CASAVV zich het recht voor om geen advies te verlenen, als blijkt dat de juridische vraag het voorwerp uitmaakt van een procedure voor een rechtbank of arbitraal college of de juridische vraag geen elementen bevat die het individueel karakter van de vraag kunnen overstijgen.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Net als alle vennootschappen in België, moeten advocaten de statuten van hun vennootschap tegen 1 januari 2024 in overeenstemming brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen...
Rechtspersonen die vóór 1 mei 2019 rechtspersoonlijkheid hadden verworven moeten vóór 1 januari 2024 hun statuten in overeenstemming brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Omvorming van vennootschappen...