Publieke bevraging van de economische beroepen in kader van de belastingaangiften

Wooden three coins with icon face, The best excellent business services rating customer experience, Satisfaction survey concept

De FOD Financiën organiseert op vraag van de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een enquête voor fiscaal raadgevers en andere cijferberoepers over verschillende aspecten van de aangifteketen.

De aangiftetermijnen en -perioden zijn zowel voor de FOD Financiën als de economische beroepen een bijzonder belangrijk onderdeel van hun dagelijkse werking.

Gezien het groot aantal aangiftes die door mandatarissen worden ingediend, vertegenwoordigen zij een belangrijke schakel in het aangifteproces. De introductie van de elektronische aangifteplatformen en vooraf ingevulde aangiftes hebben de bedoeling om het belastingplichtigen en hun fiscale dienstverleners eenvoudiger te maken om een aangifte in te dienen. Naast de praktische methode is ook de timing van de aangifteketen een belangrijk aandachtspunt voor zowel belastingplichtigen, de FOD Financiën en de cijferberoepers.
We vinden het hierbij enorm belangrijk om te kunnen rekenen op de inbreng van deze doelgroepen.

Om voldoende informatie te verzamelen, organiseert de FOD Financiën in opdracht van de Minister van Financiën Vincent van Peteghem een publieksbevraging waarin gepeild wordt naar de mening van de mandatarissen over:

  • De indieningstermijnen;
  • De ondersteuning bij het invullen van de aangifte zoals het tijdig ter beschikking stellen van gewijzigde regelgeving;
  • Het onderhoud van de elektronische toepassingen voor het indienen van een aangifte;
  • Andere factoren die verband houden met de aangiftedeadlines zoals bv. situaties van overmacht.

Het invullen van deze vragenlijst betekent een grote hulp om de aangiftetermijnen en -periode te optimaliseren. De bevraging loopt tot 25/01/2022.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde artikelen

|

Op dinsdag 10 mei heeft het ITAA nieuwe updates doorgevoerd in het BeExcellent-platform. Zoals gebruikelijk ontvingen de beheerders van jouw kantoor daarvan een bericht. Na de verwerking van de updates,...
Op 29 april 2022 werd Patrick Van Impe verkozen tot nieuwe voorzitter van het IBR. Hij volgt Tom Meuleman op, wiens mandaat ten einde is gelopen. Eric Van Hoof wordt...
De ministerraad van 6 mei 2022 keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot een...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
Het antwoord op deze vraag hangt af van het gegeven of je stagiair (fiscaal) accountant (zie 1.), stagiair gecertificeerd accountant (zie 2.), dan wel stagiair gecertificeerd belastingadviseur bent (zie 2.)....
Op 22 april 2022 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed inzake de ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van berichten via de e-Box. Binnenkort zullen burgers en ondernemingen op...
Via contacten tussen de Cellen Fiscaliteit en External affairs met de FOD Financiën werden we ingelicht van een onaangekondigde wijziging: het digitaal verzenden van de BTW-rekeninguittreksels. Dankzij het optreden van...
Gezien het nieuwe telefoonsysteem van de FOD Financiën had het ITAA op verzoek van zijn leden de rechtstreekse contactcodes verkregen voor bepaalde soorten vragen. Na de publicatie van deze codes...
Momenteel kampt de sector Accountancy & fiscaliteit met een tekort aan geschikte werkkrachten. De hogeschoolpartners van de Associatie KU Leuven willen inzetten op een versterkte samenwerking met partners in het...
Algemene vaardigheden en competenties zijn essentieel…maar wat betekent dit voor u? Welke opleidingen zou Liberform moeten aanbieden en hoe kunnen we de opleidingen in de kijker zetten? Op 4 mei...