Wijzigingen bedrijfsvoorheffing

FOD Fin meldde op 15 maart 2024 het volgende: https://finances.belgium.be/nl/Actueel/bericht-aan-de-schuldenaars-van-de-bedrijfsvoorheffing-0

Op 19 maart 2024 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing worden gepubliceerd. Dit besluit bevat onder meer enkele belangrijke wijzigingen aan de toepassingsregels van bijlage III.

Arbeidsongevallen:

Vanaf 1 januari 2024 zijn de uitkeringen ingevolge een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte die door een werkgever die onderworpen is aan de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector of door zijn tussenkomst worden betaald of toegekend aan een verkrijger waarop de voormelde wet van toepassing is, aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen volgens de regels vastgelegd in de nummers 35 tot 50, met uitzondering van nr. 47, waarbij desgevallend rekening wordt gehouden met het totale bedrag van de gewone bezoldigingen en de beoogde uitkeringen (nieuwe 5° in nr. 78.3.4.).

Werkbonus:

Vanaf 1 april 2024 bedraagt de vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders met een laag inkomen die recht hebben op de werkbonus :

33,14 pct. van het bedrag van het luik A van de werkbonus dat daadwerkelijk is verleend met toepassing van artikel 2, § 1/1, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus aan werknemers met lage lonen en van andere verminderingen van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid;

52,54 pct. van het bedrag van het luik B van de werkbonus dat daadwerkelijk is verleend met toepassing van artikel 2, § 1/2, van de voormelde wet van 20 december 1999 (wijziging van nr. 46.2.).

Sporters

Ten slotte is de situatie van 24-jarige sporters, die over het hoofd gezien werd, opnieuw opgenomen in bijlage III (wijziging van nrs. 140 en 144.2.).

 

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Financiën - SPF Finances

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Onlangs hebben wij u geïnformeerd dat de OECCBB en 6 van hun leden een procedure in kortgeding tegen het ITAA hebben ingesteld met de vraag de beslissingen die op de...
Voor het derde jaar op rij wordt de E-Invoicing Award uitgereikt door Heliview op 22 oktober 2024 in Bluepoint Brussel. Deze prijs erkent organisaties die het voortouw nemen op het...
Accountancy Europe interviewde enkele bestuursleden in samenwerking met Chapter zero Brussels, ECIIA en ecoDa om de integratie van duurzaamheid in hun processen te bespreken en de belangrijkste punten van de...
Aan de vooravond van de verplichte elektronische facturatie heeft FOD Financiën informatie over vragen die u of uw cliënten kunnen hebben gepubliceerd. Met behulp van deze communicatie en de tools...
De landingspagina is beschikbaar. Op deze webpagina verschijnt alle informatie omtrent het nieuwe ITAA-portaal dat vanaf 6 augustus in werking treedt. We verzoeken alle ITAA-leden om regelmatig de landingspagina te bezoeken om...
Sinds het begin van het jaar zijn verschillende nieuwe modellen en formulieren beschikbaar op BeExcellent. Heb je ze al kunnen raadplegen en in je praktijk kunnen toepassen? Beroepsdocumentatie 2024 Het...
In het advies over de invoering van de verplichte elektronische facturatie in de B2B rapporteert de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) over de omvang van de...
Op 24 juni 2024 nam de Europese Unie een veertiende pakket sancties aan. Meer informatie vindt u op de pagina ‘sanctiepakketten‘. Zie ook: Artikel Europese Commissie: Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne:...
Vanaf 1 juli 2024 zijn zelfstandigen en ondernemingen in de bouw- en schoonmaaksector verplicht om hun helpers en werkende vennoten in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daarnaast...
Samengevat De eStox update was gericht op het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid, het toevoegen van automatische toegang voor vaste vertegenwoordigers en het synchroniseren van de informatie van de vennootschap met...