Dien BTW-klantenlistings 2023 in voor 31 maart 2024

Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.
Uitzondering: Als u een machtiging hebt gekregen om uw periodieke aangiften op papier in te dienen, mag u uw klantenlisting ook op papier indienen.

Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling, kunt u uw klantenlisting indienen via Intervat. Indienen op papier is toegestaan, maar in dat geval moet u het formulier aanvragen bij uw bevoegd kantoor en het ingevuld terugsturen naar het scanningscentrum.

Hoe kunt u gemakkelijk uw klantenlisting via Intervat indienen?

Als u uw activiteit hebt stopgezet, moet u uw klantenlisting indienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige. Opgelet! Als u uw activiteit in 2024 hebt stopgezet, kunt u geen nihil-listing indienen door het daartoe voorziene vak in de periodieke aangifte aan te kruisen.

Er gelden specifieke regels voor de indiening van een klantenlisting bij toetreding, uittreding of na de stopzetting van activiteiten als lid van een btw-eenheid of bij stopzetting of wijziging van activiteiten van de btw-eenheid.
 
Wat moet ik doen als ik geen handelingen heb verricht die op de klantenlisting moeten worden vermeld?

U bent

Wat moet u doen?

een belastingplichtige die periodieke btw-aangiften moet indienen

  • Kruis in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak aan. In dat geval moet u geen klantenlisting indienen.
  • Opmerking: De FOD Financiën neemt, bij wijze van tolerantie, ook de vakjes in aanmerking die zijn aangekruist in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal van 2024.
  • Of dien een nihil-listing in.

een belastingplichtige onderworpen aan de landbouwregeling

Dien een nihil-listing in.

een belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregeling

U moet niet langer een nihil-listing indienen.

lid van een btw-eenheid die periodieke btw-aangiften moet indienen

Dien een nihil-listing in.

een andere belastingplichtige

Informeer schriftelijk uw bevoegd kantoor.

Hoe een nihil-listing indienen via Intervat?

View article…

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Financiën - SPF Finances

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

In zijn arrest van 13.12.2022 in de zaak Test-Aankoop tegen België (verzoek nr. 77039/12) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens unaniem geoordeeld dat er sprake was...
Tientallen bezorgde leden schreven ons aan, nu de gevolgen van een KB over gemengde btw-plichtigen duidelijk zijn. Zie ook ITAA-Zine van December 2023. De gevraagde rapportering voor deze specifieke groep...
UPDATE 12/04/2024: FOD Financiën laat ons weten dat de beschrijving van de rollen werd aangepast.  UPDATE 04/04/2024: OPGELET: de beschrijving van de rollen in de applicatie eGov is niet correct....
Net als veel ITAA-leden die gebruiksproblemen bij ons hebben gemeld, heeft u misschien vastgesteld dat het nu mogelijk is om een bezwaar in te dienen via MyFinality, een applicatie die...
Het ITAA nodigt u uit op 17 april 2024 om 13u op de conferentie van ETAF, een van de EU organisaties waarvan we lid zijn. ETAF zet zich in om...
Het ITAA nodigt je graag uit voor de eerste “Hard talk – MIB” die zal plaatsvinden in de lokalen van Bowling Stones Wemmel op donderdag 23 mei 2024, van 17.30...
De voorbereidende documenten voor de aangifte in de personenbelasting werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kunt ze ook hieronder raadplegen.  Vlaams Gewest (PDF, 936.58 KB)  Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF,...
FOD Fin meldde op 15 maart 2024 het volgende: https://finances.belgium.be/nl/Actueel/bericht-aan-de-schuldenaars-van-de-bedrijfsvoorheffing-0 Op 19 maart 2024 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing...
Met de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 29 december 2023 – editie 2) zijn belangrijke wijzigingen aangebracht aan het Wetboek der successierechten (W....
LEes op de website van de fod Een BTW-carrousel is een vorm van belastingfraude waarbij een handelaar BTW ontvangt maar die niet doorbetaalt aan de Belgische Staat. Als ondernemer kunt u,...