eStox: nieuwe release v1.29 – 22-02-2024

Samengevat

 

Deze update was gericht op de volgende functies:

  • Verbetering van de eStox startpagina: om een beter overzicht te hebben van uw registers, is de standaardweergave een lijst geworden. De laatst geopende registers verschijnen standaard bovenaan en de belangrijkste informatie met betrekking tot UBO werd toegevoegd.
  • De belangrijkste informatie met betrekking tot UBO werd ook toegevoegd aan de lijst met registers die u kan downloaden.
  • De lay-out van het scherm ‘Notificatievoorkeuren’ werd geoptimaliseerd zodat u per notificatietype een ander algemeen e-mailadres kunt invoeren, indien gewenst.
  • Nieuwe mogelijkheid: toegang tot een register voor een notariskantoor, ook als het geen gebruik maakt van eStox. Dit kantoor zal op de hoogte gebracht worden van hun nieuwe toegang.
  • De lay-out van het scherm “Samenwerkingsovereenkomst” werd verbeterd door een downloadknop toe te voegen zodat u duidelijk ziet waar u dient te klikken om het contract in de gewenste taal te downloaden. Voor de rest is de werking precies hetzelfde als uitgelegd in de release note v1.28.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Yaisa Rappé

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

In zijn arrest van 13.12.2022 in de zaak Test-Aankoop tegen België (verzoek nr. 77039/12) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens unaniem geoordeeld dat er sprake was...
Tientallen bezorgde leden schreven ons aan, nu de gevolgen van een KB over gemengde btw-plichtigen duidelijk zijn. Zie ook ITAA-Zine van December 2023. De gevraagde rapportering voor deze specifieke groep...
Lees op de website van de fod Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.Uitzondering: Als u een machtiging hebt...
UPDATE 12/04/2024: FOD Financiën laat ons weten dat de beschrijving van de rollen werd aangepast.  UPDATE 04/04/2024: OPGELET: de beschrijving van de rollen in de applicatie eGov is niet correct....
Net als veel ITAA-leden die gebruiksproblemen bij ons hebben gemeld, heeft u misschien vastgesteld dat het nu mogelijk is om een bezwaar in te dienen via MyFinality, een applicatie die...
Het ITAA nodigt u uit op 17 april 2024 om 13u op de conferentie van ETAF, een van de EU organisaties waarvan we lid zijn. ETAF zet zich in om...
Het ITAA nodigt je graag uit voor de eerste “Hard talk – MIB” die zal plaatsvinden in de lokalen van Bowling Stones Wemmel op donderdag 23 mei 2024, van 17.30...
De voorbereidende documenten voor de aangifte in de personenbelasting werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kunt ze ook hieronder raadplegen.  Vlaams Gewest (PDF, 936.58 KB)  Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF,...
FOD Fin meldde op 15 maart 2024 het volgende: https://finances.belgium.be/nl/Actueel/bericht-aan-de-schuldenaars-van-de-bedrijfsvoorheffing-0 Op 19 maart 2024 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing...
Met de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 29 december 2023 – editie 2) zijn belangrijke wijzigingen aangebracht aan het Wetboek der successierechten (W....