Update: Btw-rekening-courant: comeback van de rekeninguittreksels

UPDATE 01/02/2024: FOD Financien bevestigt Q1 2024

Op algemeen verzoek van haar leden heeft het ITAA zich ingezet t.a.v. de administratie en het kabinet van de minister opdat de btw-rekeningafschriften opnieuw ter beschikking zouden worden gesteld, ongeacht het saldo op de rekening-courant.

De fiscus laat ons weten dat haar teams de opdracht hebben gekregen om deze rekeninguittreksels terug in werking te zetten. Naar verwachting zal de minister dit standpunt binnenkort bevestigen in antwoord op een mondelinge vraag in het parlement.

Het ITAA heeft opgeroepen om dit zo snel mogelijk te brengen en om haar leden en belastingplichtigen zo snel mogelijk te informeren wanneer deze uittreksels terug beschikbaar zullen zijn.
De FOD liet ons weten dat de functie tegen de aangifte voor Q1 2024 operationeel zou zijn, we hopen snel deze releasedatum te kunnen bevestigen.  

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Financiën - SPF Finances
Alexis De Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Op deze website vindt u een overzicht van de nieuwe sancties die de Europese Unie op 18 december heeft getroffen in verband met de situatie in Oekraïne. 
De caféhouders en kleine caféhouders (F04 – F24) die het btw-forfait toepassen, moeten voor de berekening van de btw gebruik maken van coëfficiënten en cijfers die zijn opgenomen in het koninklijk besluit...
FOD Financien lanceerde zopas een nieuwsbrief dat een selectie maakt van de recentste inhoud van hun databank Fisconetplus.
Volgens een mededeling die door de FOD Financiën werd verspreid, werden er 20.795 entiteiten uit de Kruispuntbank van Ondernemingen doorgehaald omdat ze hun antiwitwasverplichtingen op grond van de UBO-regelgeving niet...
Van conflictmodel naar samenwerkingsmodel De moeizame weg naar taxificatie & een fiscaal charter. Het ITAA is partner van het Juriwise congres op 26/3. Taxificatie of meer bepaald het opstellen van...
Samengevat   Deze update was gericht op de volgende functies: Verbetering van de eStox startpagina: om een beter overzicht te hebben van uw registers, is de standaardweergave een lijst geworden....
De uiterlijke indieningsdatum voor uw verslag permanente vorming 2023 is 28/02/2024 (zie Norm permanente vorming). Het indienen van dit verslag dient u te doen via het elektronisch platform permanente vorming...
Het ITAA heeft een opleidingsprogramma opgesteld voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018. Het programma is...
Zoals elk jaar, hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de ledenseminars.Dit jaar bestaat het programma uit 5 opleidingen van 3 uur die u op zaterdagochtend kunt...
Met de jaarvergaderingen in aantocht is dit het ideale moment om de juridische formaliteiten rond de besluitvorming voor gewone algemene vergaderingen van aandeelhouders in de BV en NV op te...