Update : De Kamer keurt verplichting B2B e-invoicing definitief goed

UPDATE: Op 1/2/2024 keurde de plenaire vergadering van de Kamer de tekst definitief goed. Op 20/2 werd de tekst in het staadsblad gepubliceerd. 

Op woensdag 17/1 keurde de Commissie voor financiën het wetsontwerp goed. De volgende stap is de formele goedkeuring door de gehele plenaire sessie van de kamer die behoudens last minute tussenkomst slechts een formaliteit zal zijn. Wat betekent de goedgekeurde wet concreet?

Verplichting B2B e-invoicing voor 1/1/2026

De inwerkingtreding van de verplichting is voorzien op 1 januari 2026 en is geldig voor de meeste BTW-plichtigen. Het ITAA pleitte in haar advies om de overgang niet te faseren en zo weinig mogelijk uitzonderingen te voorzien. Het is immers essentieel voor het slagen van de overgang dat iedereen meteen met eenzelfde standaard gaat werken

De gekozen technische standaard in het wetsontwerp is het PEPPOL-bis formaat voor de structurering van de factuurgegeven en het peppol-netwerk als unieke ‘factuurpostbus’.

Investeringsaftrek, abonnementskosten en informatiecampagnes

Het ITAA en andere middenveldorganisaties pleitten in hun advies voor maatregelen die deze verplichting zullen faciliteren, zeker omdat de schaalvoordelen voor kmo’s niet zo groot zal zijn zoals vaak aangehaald werd en dat de overgang zeker tijd en geld zal kosten. Om daaraan tegemoet te komen voorziet de wetgever dat de “investeringsaftrek” verder wordt verhoogd tot 20 pct. voor digitale investeringen op het vlak van facturatie, klantenrelatiebeheer, e-commerce en cyberveiligheid.

De kosten voor accountants en belastingadvieskantoren die hun cliënten in dit traject zullen begeleiden zullen dus fiscaal worden gemilderd. Daarenboven voorziet de tekst ook aftrekbaarheid van de abonnementskosten die natuurlijk niet als investering kunnen gelden.

De tekst voorziet tenslotte een brede informatiecampagne van de overheid die meer dan nodig zal zijn om elke zelfstandige en kmo over de streep te halen.

Ondanks de broodnodige begeleidingsmaatregelen is deze overgang een grote uitdaging voor veel kmo’s en ITAA-leden om tegen 1/1/2026 klaar te zijn. Wel hopen we dat met die éénmalige overgang er in accountantskantoren een aantal flows versneld zullen kunnen worden uitgerold. Daarnaast zijn de fiscale tegemoetkomingen van de overheid ook een teken dat het begeleidingswerk van ITAA-leden voor hun cliënten waardevol zijn!

Ter herinnering: het ITAA biedt al sinds 2017 gratis billtobox aan aan alle leden, en tegen de ‘rode prijs’ voor clienten en premiumdiensten. Neem zeker een kijkje op www.billtobox.be/accountants

Het wetsontwerp is hier beschikbaar: https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=3743

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

Op deze website vindt u een overzicht van de nieuwe sancties die de Europese Unie op 18 december heeft getroffen in verband met de situatie in Oekraïne. 
De caféhouders en kleine caféhouders (F04 – F24) die het btw-forfait toepassen, moeten voor de berekening van de btw gebruik maken van coëfficiënten en cijfers die zijn opgenomen in het koninklijk besluit...
FOD Financien lanceerde zopas een nieuwsbrief dat een selectie maakt van de recentste inhoud van hun databank Fisconetplus.
Volgens een mededeling die door de FOD Financiën werd verspreid, werden er 20.795 entiteiten uit de Kruispuntbank van Ondernemingen doorgehaald omdat ze hun antiwitwasverplichtingen op grond van de UBO-regelgeving niet...
Van conflictmodel naar samenwerkingsmodel De moeizame weg naar taxificatie & een fiscaal charter. Het ITAA is partner van het Juriwise congres op 26/3. Taxificatie of meer bepaald het opstellen van...
Samengevat   Deze update was gericht op de volgende functies: Verbetering van de eStox startpagina: om een beter overzicht te hebben van uw registers, is de standaardweergave een lijst geworden....
De uiterlijke indieningsdatum voor uw verslag permanente vorming 2023 is 28/02/2024 (zie Norm permanente vorming). Het indienen van dit verslag dient u te doen via het elektronisch platform permanente vorming...
Het ITAA heeft een opleidingsprogramma opgesteld voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018. Het programma is...
Zoals elk jaar, hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de ledenseminars.Dit jaar bestaat het programma uit 5 opleidingen van 3 uur die u op zaterdagochtend kunt...
Met de jaarvergaderingen in aantocht is dit het ideale moment om de juridische formaliteiten rond de besluitvorming voor gewone algemene vergaderingen van aandeelhouders in de BV en NV op te...