Toegang tot e-services van FOD Financiën voor belastingplichtigen zonder e-ID (FORREG)

De FOD Financiën zorgde recent voor een nieuwe inlogmethode voor bestuurders van ondernemingen die niet over een e-ID of een equivalent in hun herkomstland beschikken dat gelinkt is via EIDAS.

De nieuwe methode is beschikbaar via deze wepagina op de website van FOD Fin. Een toegang aanmaken is al mogelijk en de buitenlandse bestuurder in kwestie kan al toegang krijgen tot de applicatie professionele diesel.

Applicaties BIZTAX en Intervat zullen binnenkort worden gekoppeld. In een latere fase volgt de applicatie “mandaten” om een digitale volmacht te geven aan een belastingadvies- of accountantskantoor.

Het ITAA is verheugd dat er eindelijk toegang wordt voorzien voor bestuurders die niet beschikken over een e-ID. Ze betreurt echter dat

  • De FOD de getekende volmacht tussen onderneming en ITAA-lid niet erkend als geldig mandaat
  • Mandatarissen die zich houden aan strikte deontologische regels geen unilateraal mandaat kunnen opstarten.
  • Er zo veel stukken moeten bijgevoegd worden voor het opstarten van de toegang
  • Er nog zo weinig applicaties gelinkt zijn
  • Het nieuw systeem enkel zal gelden voor applicaties van FOD Fin en dus niet voor andere overheidsdiensten

Het ITAA bestudeert constant opportuniteiten om de zware administratieve lasten die gepaard gaan met het inloggen op e-services van de overheid te vereenvoudigen voor haar leden en hun cliënten. We nemen geen vrede met de actuele situatie.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

Op deze website vindt u een overzicht van de nieuwe sancties die de Europese Unie op 18 december heeft getroffen in verband met de situatie in Oekraïne. 
De caféhouders en kleine caféhouders (F04 – F24) die het btw-forfait toepassen, moeten voor de berekening van de btw gebruik maken van coëfficiënten en cijfers die zijn opgenomen in het koninklijk besluit...
FOD Financien lanceerde zopas een nieuwsbrief dat een selectie maakt van de recentste inhoud van hun databank Fisconetplus.
Volgens een mededeling die door de FOD Financiën werd verspreid, werden er 20.795 entiteiten uit de Kruispuntbank van Ondernemingen doorgehaald omdat ze hun antiwitwasverplichtingen op grond van de UBO-regelgeving niet...
Van conflictmodel naar samenwerkingsmodel De moeizame weg naar taxificatie & een fiscaal charter. Het ITAA is partner van het Juriwise congres op 26/3. Taxificatie of meer bepaald het opstellen van...
Samengevat   Deze update was gericht op de volgende functies: Verbetering van de eStox startpagina: om een beter overzicht te hebben van uw registers, is de standaardweergave een lijst geworden....
De uiterlijke indieningsdatum voor uw verslag permanente vorming 2023 is 28/02/2024 (zie Norm permanente vorming). Het indienen van dit verslag dient u te doen via het elektronisch platform permanente vorming...
Het ITAA heeft een opleidingsprogramma opgesteld voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018. Het programma is...
Zoals elk jaar, hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de ledenseminars.Dit jaar bestaat het programma uit 5 opleidingen van 3 uur die u op zaterdagochtend kunt...
Met de jaarvergaderingen in aantocht is dit het ideale moment om de juridische formaliteiten rond de besluitvorming voor gewone algemene vergaderingen van aandeelhouders in de BV en NV op te...