VAA Renteloze lening of verminderde rentevoet: KB gepubliceerd

Na de zeer laattijdige publicatie vorig jaar drong het ITAA er op aan om ITAA leden dit jaar tijdig te informeren. Het kabinet ging in op de vraag van het ITAA om de gegevens dit jaar sneller in het staatsblad te publiceren, wat sinds 25/01/2024 een feit is. Zie ook het Belgisch staatsblad van 25/01/2024.

Hierbij een overzicht van de aanpassingen in 2024.

NIEUW: Er zijn wijzigingen aan het systeem aangebracht:

  • Voor hypothecaire leningen wordt geen onderscheid meer gemaakt voor leningen al of niet gewaarborgd door een gemengde levensverzekering
  • Voor niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd is de berekening van het percentage aangepast vanuit actuarieel oogpunt

Aangepaste rentevoeten:

  1. Voor hypothecaire leningen is het percentage van de rentevoet vastgelegd op 3.14%
  2. Voor niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd is het maandelijks lastenpercentage 0.25% over leningen voor de aankoop van een wagen en 0.49% voor andere leningen
  3. Voor niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd is de in aanmerking te nemen referentierentevoet 5.43%

Ter herrinering:Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley
Philippe Vanclooster

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Op deze website vindt u een overzicht van de nieuwe sancties die de Europese Unie op 18 december heeft getroffen in verband met de situatie in Oekraïne. 
De caféhouders en kleine caféhouders (F04 – F24) die het btw-forfait toepassen, moeten voor de berekening van de btw gebruik maken van coëfficiënten en cijfers die zijn opgenomen in het koninklijk besluit...
FOD Financien lanceerde zopas een nieuwsbrief dat een selectie maakt van de recentste inhoud van hun databank Fisconetplus.
Volgens een mededeling die door de FOD Financiën werd verspreid, werden er 20.795 entiteiten uit de Kruispuntbank van Ondernemingen doorgehaald omdat ze hun antiwitwasverplichtingen op grond van de UBO-regelgeving niet...
Van conflictmodel naar samenwerkingsmodel De moeizame weg naar taxificatie & een fiscaal charter. Het ITAA is partner van het Juriwise congres op 26/3. Taxificatie of meer bepaald het opstellen van...
Samengevat   Deze update was gericht op de volgende functies: Verbetering van de eStox startpagina: om een beter overzicht te hebben van uw registers, is de standaardweergave een lijst geworden....
De uiterlijke indieningsdatum voor uw verslag permanente vorming 2023 is 28/02/2024 (zie Norm permanente vorming). Het indienen van dit verslag dient u te doen via het elektronisch platform permanente vorming...
Het ITAA heeft een opleidingsprogramma opgesteld voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018. Het programma is...
Zoals elk jaar, hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de ledenseminars.Dit jaar bestaat het programma uit 5 opleidingen van 3 uur die u op zaterdagochtend kunt...
Met de jaarvergaderingen in aantocht is dit het ideale moment om de juridische formaliteiten rond de besluitvorming voor gewone algemene vergaderingen van aandeelhouders in de BV en NV op te...