Wordt het beroep van belastingadviseur binnenkort op Europees niveau gereglementeerd?

Samenvatting van de ETAF-conferentie van 14/6/2022

Op 14 juni organiseerde de ETAF een conferentie over de reglementering van het beroep van belastingadviseur als remedie tegen onrechtmatige praktijken op dit domein. Deze organisatie stelt dat de bewezen bekwaamheid, de deontologie en de regels waaraan belastingadviseurs (en bijgevolg de ITAA-leden) gebonden zijn, even doeltreffende barrières zijn tegen de misbruiken die op het internationale toneel aan de kaak worden gesteld.

De belangrijkste lessen van de conferentie zijn vooral te vinden in de verklaringen over de werkzaamheden van de Europese Commissie om een einde te maken aan ‘onrechtmatige’ fiscale structuren in niet-EU-landen.

Compromis sluiten is met 27 lidstaten is niet eenvoudig

De Europese Commissie is van mening dat de huidige reglementering, en in het bijzonder DAC6, geen oplossing biedt voor het probleem en werkt daarom aan een nieuwe richtlijn. Benjamin Angel heeft min of meer duidelijk gemaakt dat, naast de richtlijn over schermvennootschappen (vaak UNSHELL genoemd), het toepassingsgebied van deze nieuwe richtlijn beperkt zal blijven tot structuren waarbij derde landen betrokken zijn (buiten de EU en specifieke belastingparadijzen).

De Commissie is duidelijk van mening dat een politiek compromis met 27 lidstaten om de activiteit van belastingadviseurs te reguleren op middellange termijn niet realistisch is. Wat het tijdschema betreft, werden de volgende verduidelijkingen aangebracht: allereerst komt er een openbare raadpleging die in juli 2022 van start gaat. Bovendien zullen aandachtige deelnemers hebben opgemerkt dat de Commissie binnen de OESO geen enkel initiatief zou nemen in verband met Pilar I.

Blijven opvolgen

Laten we hopen dat de Commissie niet nog meer regels zal toevoegen die buitensporige verantwoordelijkheden met zich meebrengen voor alle beroepsbeoefenaars die hun gereglementeerde activiteit in overeenstemming met de EU-regels uitoefenen om door derden buiten de EU opgezette onrechtmatige structuren te voorkomen.

Het ITAA en de Europese beroepsorganisaties waarvan wij lid zijn, volgen de komst van de openbare raadpleging natuurlijk nauwlettend op zodat de waarschijnlijke toekomstige regels zo vlot mogelijk uitvoerbaar zijn voor zijn leden, beroepsbeoefenaars die dagelijks proberen hun activiteiten volgens de regels uit te oefenen.

Herbekijk hieronder de conferentie met Philippe Arraou (ETAF), Benjamin Angel (EU-Commissie), Sarah Godar (EU Tax observatory), Philippe Vanclooster (ITAA) en Markus Ferber (EU-Parlement): 

Gerelateerde artikelen

|

Nooit gezien! Nauwelijks enkele uren na de lancering van onze enquête over de indieningstermijn ontving het ITAA al meer dan 8.000 reacties. Na minder dan 24 uur bereikten we de...
De wet van 17 maart 2019 kent het ITAA de opdracht toe inzake de bescherming van de rechten en beroepsbelangen van al wie is ingeschreven in het openbaar register. Dat...
Migrantensmokkel is een misdaad die over de hele wereld aanzienlijke winsten oplevert, waarbij criminele netwerken gedijen bij een grote vraag naar hun diensten en een gering risico op ontdekking. Het...
Tot nu toe ontvingen we meer dan 12.000 reacties op onze enquête met betrekking tot de aangiftetermijn. Het ITAA dankt alle accountants, belastingadviseurs en hun medewerkers die hebben deelgenomen aan...
Standpunt van het ’ITAA – Identificatie van de uiteindelijk begunstigde(n) van een natuurlijk persoon Naar aanleiding van vragen van verschillende van onze leden heeft het ITAA zich gebogen over de...
Beste leden, Zoals al in verschillende ITAA-publicaties werd vermeld, moet elk kantoor intern compliancefuncties aanwijzen die een sleutelrol spelen bij de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering...
Wat is een cryptomunt? Cryptomunten of cryptovaluta’s[1] kunnen we definiëren als digitaal geld dat naar iedereen in de wereld kan worden gestuurd zonder tussenkomst van een bank. Bij een transactie...
Vanaf 8 juli zullen de websites van het IAB en het BIBF offline worden gehaald. Daardoor zullen de websites niet meer bereikbaar zijn. De laatste toepassingen die daar tot voor...
De CFI publiceerde recent een lijst met de belangrijkste criteria om melders te helpen de kwaliteit van hun meldingen te verbeteren, wat ook een invloed zou moeten hebben op de...
Het ITAA vindt het ontzettend belangrijk om zijn leden te leren kennen. Ook willen we intensiever in contact gaan met het onderwijs. Beide wensen kunnen met elkaar worden verenigd.  ...