Wordt het beroep van belastingadviseur binnenkort op Europees niveau gereglementeerd?

Samenvatting van de ETAF-conferentie van 14/6/2022

Op 14 juni organiseerde de ETAF een conferentie over de reglementering van het beroep van belastingadviseur als remedie tegen onrechtmatige praktijken op dit domein. Deze organisatie stelt dat de bewezen bekwaamheid, de deontologie en de regels waaraan belastingadviseurs (en bijgevolg de ITAA-leden) gebonden zijn, even doeltreffende barrières zijn tegen de misbruiken die op het internationale toneel aan de kaak worden gesteld.

De belangrijkste lessen van de conferentie zijn vooral te vinden in de verklaringen over de werkzaamheden van de Europese Commissie om een einde te maken aan ‘onrechtmatige’ fiscale structuren in niet-EU-landen.

Compromis sluiten is met 27 lidstaten is niet eenvoudig

De Europese Commissie is van mening dat de huidige reglementering, en in het bijzonder DAC6, geen oplossing biedt voor het probleem en werkt daarom aan een nieuwe richtlijn. Benjamin Angel heeft min of meer duidelijk gemaakt dat, naast de richtlijn over schermvennootschappen (vaak UNSHELL genoemd), het toepassingsgebied van deze nieuwe richtlijn beperkt zal blijven tot structuren waarbij derde landen betrokken zijn (buiten de EU en specifieke belastingparadijzen).

De Commissie is duidelijk van mening dat een politiek compromis met 27 lidstaten om de activiteit van belastingadviseurs te reguleren op middellange termijn niet realistisch is. Wat het tijdschema betreft, werden de volgende verduidelijkingen aangebracht: allereerst komt er een openbare raadpleging die in juli 2022 van start gaat. Bovendien zullen aandachtige deelnemers hebben opgemerkt dat de Commissie binnen de OESO geen enkel initiatief zou nemen in verband met Pilar I.

Blijven opvolgen

Laten we hopen dat de Commissie niet nog meer regels zal toevoegen die buitensporige verantwoordelijkheden met zich meebrengen voor alle beroepsbeoefenaars die hun gereglementeerde activiteit in overeenstemming met de EU-regels uitoefenen om door derden buiten de EU opgezette onrechtmatige structuren te voorkomen.

Het ITAA en de Europese beroepsorganisaties waarvan wij lid zijn, volgen de komst van de openbare raadpleging natuurlijk nauwlettend op zodat de waarschijnlijke toekomstige regels zo vlot mogelijk uitvoerbaar zijn voor zijn leden, beroepsbeoefenaars die dagelijks proberen hun activiteiten volgens de regels uit te oefenen.

Herbekijk hieronder de conferentie met Philippe Arraou (ETAF), Benjamin Angel (EU-Commissie), Sarah Godar (EU Tax observatory), Philippe Vanclooster (ITAA) en Markus Ferber (EU-Parlement): 

Gerelateerde artikelen

|

Na verschillende reacties en klachten hebben we onderzocht waarom het ITAA moeilijk bereikbaar was. Er zat een programmeerfout in het centrale telefoniesysteem dat inmiddels is aangepakt en opgelost. Alvast onze...
Deze circulaire is een aanvulling van de circulaire 2022/C/33 van 31 maart 2022 over de vaststelling van het wettelijke rustpensioen in het kader van de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders die...
Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie een pakket btw-maatregelen voorgesteld met het oog op een digitaal tijdperk. De dag ervoor mocht een hoge functionaris van de Europese Commissie...
Een nieuw sanctiepakket (betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU)...
Op 25 november 2022 keurde de Vlaamse Regering een hervorming van de kmo-portefeuille goed. De informatie en documenten die momenteel op het web circuleren, waaruit blijkt dat de opleidingen voor...
Het zwaartepunt van het aangifteseizoen 2022 ligt nu achter de rug. Voor velen onder ons was het opnieuw een uitputtende eindspurt. Toch zijn we blij dat we meer dan 15%...
Even lijkt het wel of ons interne telefoniesysteem in “ambtenarenmodus” staat. Wie ons opbelt, raakt wel binnen bij het onthaal, maar daarna wil de interne doorschakeling zijn werk niet doen....
Voor de periode september tot en met december 2022 heeft het ITAA een rijk en gediversifieerd opleidingsaanbod uitgewerkt. Naast de basis- of permanente vorming voor gerechtsdeskundigen of de voorbereidende opleiding...
Vanaf 8 juli zullen de websites van het IAB en het BIBF offline worden gehaald. Daardoor zullen de websites niet meer bereikbaar zijn. De laatste toepassingen die daar tot voor...
De arbeidsmarkt kampt met een historische krapte. VDAB registreerde in 15 jaar tijd nog nooit zoveel vacatures. Dit staat in scherp contrast met het dalend aantal werkzoekenden. In deze verhitte...